Допис Министарству културе откуп књига 2022

бр. 153/2022
11. 10. 2022.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Влајковићева 3
11000 Београд

Предмет: Откуп књига Министарства културе и информисања за јавне библиотеке у Србији у 2022. години

Поштовани,

Библиотекарско друштво Србије, репрезентативно удружење у култури, са забринутошћу прати развој догађаја у вези са овогодишњим откупом књига за јавне библиотеке у Србији.

Након што је откуп из необјашњених разлога каснио у самом почетку, па и пошто су реализоване обе фазе откупа крајем јула ове године, процес откупа није завршен до данас, а о разлозима сазнајемо из кратког саопштења објављеном још 14. септембра 2022. године на сајту Министарства културе и информисања као и у средствима јавног информисања, док је одговарајућа комуникација између Министарства културе и информисања и библиотека – за чије се потребе и расписује конкурс за откуп књига – потпуно изостала.

Тако су изостали и одговори на неколико важних питања. Из кратког саопштења МКРС о именовању нове комисије зарад „испуњења регуларности и законитости читавог поступка”, остаје нејасно – да ли је посао који је обавила претходна комисија а потом и библиотекари – такође нерегуларан и да ли је откуп именовањем нове комисије заправо поништен? Да ли ће нова комисија саставити и нови списак и проследити библиотекама на поновно разматрање и избор и да ли ће, имајући у виду да је крај године близу и рокови кратки, откуп уопште бити реализован до краја?

Због тога што је од првих реакција незадовољних издавача који су се огласили пре више од месец дана, с  правом забринути за изостанак коначних резултата откупа, а затим и саопштења МКРС од чега је прошло више од 20 дана без икаквих додатних информација, стиче се утисак да овог веома важног вида набавке, који је за многе јавне библиотеке у Србији и једина прилика да нове књиге дођу до читалаца – ове године неће ни бити. Сматрамо да спекулације о томе да ће откупи књига објављених 2021. и 2022. године бити спојени у један 2023. године нису реалне, јер у том случају, књиге из 2021. године заиста много касне и не могу се сматрати за „актуелну годишњу продукцију”, има библиотека које ће ове књиге морати да купе на предстојећем сајму иако немају неопходну и потпуну информацију о томе шта ће на крају добити путем откупа, а такође постоји и реална опасност да издавачи у 2023. години неће имати довољно тиража за све библиотеке које су изабрале њихова издања из 2021, што се посебно односи на књиге означене „звездицом”, које треба да добију све јавне библиотеке у Србији.

Због свега наведеног, као удружење које окупља велики број библиотекара у Србији, тражимо да Министарство културе и информисања у најкраћем року донесе или одлуку о прихватању резултата овогодишњег откупа, и усвоји Предлог решења о избору публикација које ће бити откупљене по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину или да се јасно и без одлагања изјасни о разлозима који су планирање овогодишње набавке књига у јавним библиотекама у Србији довели у питање и предложи решење које ће бити прихватљиво свим заинтересованим странама које учествују у процесу откупа књига, али и бројним корисницима јавних библиотека.

Такође, сматрамо да читав процес спровођења Конкурса за откуп књига за јавне библиотеке треба да буде много транспарентнији него што је био до сада и да се више уважавају ставови и мишљења библиотекара у вези са откупом, на чему Библиотекарско друштво Србије годинама инсистира и због чега смо се већ обраћали Министарству 12. фебруара 2020. године са неколико суштинских предлога за измену услова и начина за спровођење процедуре Конкурса за откуп књига, од чега је прихваћено да библиотеке које припадају првој категорији не добијају наслове са звездицом (осим ако их саме не изаберу) и да се библиотекарима продужи рок за избор књига са понуђеног списка наслова.

С поштовањем,

председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

у Београду, 11. октобра 2022.

You may also like...