Форум БДС на 65. Сајму књига

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са 65. Међународним београдским сајмом књига, вас позива на форум

СЕКЦИЈЕ И КОМИСИЈЕ БДС: ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ  СТРУЧНОГ УДРУЖИВАЊА И ПОВЕЗИВАЊА

који ће бити одржан током 65. Међународног београдског сајма књига у четвртак, 27. 10. 2022. године, сала Борислав Пекић (Хала 1а), са почетком у 11 сати.

Обележавајући 75 година од свог оснивања Библиотекарско друштво Србије наставља активности у смеру унапређења библиотечко-информационе делатности и амбијента у којем се делатност струковног удруживања континуирано организује.

Секције, комисије и друга стручна тела образује Управни одбор Друштва са задатком да се баве појединим аспектима библиотечко-информационог рада, проучавају и разматрају поједина значајна питања, утврђују предлоге и усаглашавају стручна мишљења помажући остваривању циљева и задатака Друштва. Стога би услед потребе за темељнијим и организованијим радом стручних тела БДС Форум настојао да одговори на питања како удруживање библиотекара у стручна тела омогућава течнију и лакшу комуникацију и размену идеја између колега окупљених око истородних аспеката струке, те да ли се на поменутом путу постиже усклађивање са задацима, које доносе виши органи управљања Друштвом – превасходно Управни одбор и Скупштина БДС.

Позивамо све заинтересоване да присуствују овом Форуму и укључе се у дискусију, односно представе своје виђење постојећег организовања рада стручних тела Друштва како би се на основу искустава библиотекара створиле основне претпоставке за израду кровног Правилника о раду стручних тела у оквирима БДС, односно припремили поједини предлози измена и профилисаног унапређења делатности у светлу струковне и законодавне праксе.

Своје учешће у виду десетоминутних излагања узеће представници активних секција Друштва, а модератор Форума биће председник Библиотекарског друштва Србије др Богдан Трифуновић.

Заинтересоване колегинице и колеге могу своја питања за дискусију унапред послати на адресу секретара БДС, sekretar@bds.rs, односно укључити се у дискусији на самом Форуму.

Добро дошли!
Библиотекарско друштво Србије