БДС потписник ''Лионске декларације''

На овогодишњем ИФЛА Конгресу у Лиону, 18.августа усвојена је “Лионска декларација о приступу информацијама и развоју“ (Lyon Declaration on Access to Information and Development)
Наше Друштво је први потписник ове значајне Декларације како у Србији тако и у региону.
Превод Декларације ће бити ускоро објављен на сајту и прослеђен члановима БДС путем мејлинг листе.
БДС је на бр.121. Lyon Declaration / Signatories
Lionska deklaracija 2

You may also like...