Одржан Форум о општинским библиотекама

У четвртак, 5. марта, у 11 часова, у оквиру 10. Стручно-научног скупа „Дани библиотека и библиотекара” на Међународном сајму књига у Новом Саду, у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и Подружницом БДС за Јужнобачки округ, у Мастер хали Конгресног центра, одржан је Форум БДС, са темом: „Специфичности и проблематика у раду општинских библиотека”.

Поздравне речи присутнима упутили су директор Градске библиотеке у Новом Саду Драган Којић и председник Библиотекарског друштва Србије др Богдан Трифуновић. Модератор форума била је мр Милица Кирћански, председник Подружнице Јужнобачког округа и помоћник директора у Градској библиотеци у Новом Саду, која је најавила излагаче и позвала присутне на дискусију.

smart

Руководилац Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности Градске библиотеке у Новом Саду и секретар Подружнице Јужнобачког округа Бојана Грујић, МА, изложила је неколико тема значајних за рад општинских библиотека, међу којима су улога оснивача и заговарање за библиотеку, простор и приступачност фондова и услуга, доступност културних добара регистровањем старе и ретке књиге из фондова општинских библиотека, дигитализација културног наслеђа и изазови које она поставља пред библиотеке, ревизија и расход, видљивост и препознатљивост у окружењу и сарадња са релевантним друштвеним актерима, стручно усавршавање и образовање библиотекара, истраживање публике и кориснички доживљај библиотеке, као и све чешће спајање библиотека са институцијама сродних и мање сродних делатности друштвеног живота.

На последњу тему опширније је говорила Мирослава Паравина, директорка Народне библиотеке „Вук Караџић” у Бачу, установе која представља пример спајања више делатности под капом библиотеке и која одраније брине о свеукупном културном животу места, а недавно јој је прикључена и музејска делатност.

Драгана Петрић из Народне библиотеке „Вељко Петровић” из Бачке Паланке изложила је начин рада ове библиотеке, уз осврт на њену завичајну збирку и начин функционисања у вишенационалној средини.

У дискусији је Јелка Панић, директорка Градске библиотеке „Божидар Кнежевић” у Убу, истакла недостатак стручних радника и мањак запослених у библиотекама, али је указала на то да се на овај проблем може гледати и као на изазов.

Др Мирјана Брковић, управник Централне библиотеке Универзитета у Новом Саду, појаснила је да је намера твораца правилника о дигитализацији била да се процес дигитализације у библиотекама подржи тиме што ће се прописати одређени број извршилаца овог посла, али је због забране запошљавања дигитализација постала додатна обавеза за постојећи број библиотекара. Такође је истакла лепоту и значај библиотеке Фрањевачког самостана у Бачу, чије књиге нису пописане, а свакако спадају у Регистар старе и ретке књиге, како би биле доступне широј публици.

Председник Трифуновић је рекао да у процесу дигитализације општинске библиотеке треба да се ослоне на подршку својих матичних библиотека и да није нужно чекати на врхунска решења и најбољу опрему него кренути у овај посао по етапама.

У закључку, председник је издвојио четири кључне теме форума, а то су запошљавање, које, и поред престанка важења уредбе о забрани запошљавања, захтева процедуру прибављања сагласности и издвајања одређених средстава за зараде, што овај посао не чини ништа лакшим него док је забрана била на снази. Друга важна тема је однос општинских и матичних библиотека који треба да буде однос подршке и помоћи. Трећа тема је дигитализација, која треба да буде синхронизован процес од националних до општинских библиотека. Питање ослонца на пројектно финансирање додатних активности или нових идеја наметнуло се као четврта тема форума о општинским библиотекама, с обзиром на то да се општинске библиотеке најчешће не могу ослонити на веће буџете, па је неопходно озбиљније се бавити овом темом кроз обуку за претварање добрих идеја у квалитетне пројекте и сарадњу библиотека са партнерима на пројектима.

Бојана Грујић
Градска библиотека у Новом Саду

You may also like...