Успешан Форум БДС у Кладову

Заказан у Кладову-на историјској граници и то на петак 13. (октобар 2017), Форум БДС „Стручно усавршавање у условима рационализације библиотечко-информационе делатности“ показао се као веома успешно окупљање колега из 11 градова и општина Србије: Београда, Чачка, Доњег Милановца, Бора, Неготина, Прокупља, Крагујевца, Зајечара, Пожаревца, Књажевца и Кладова. Теме овог Форума концетрисале су се око два важна питања, стручно усавршавање и рационализација у библиотекама, односно библиотечко-информационој делатности.

Повод за Форум у Кладову, поред позива љубазних домаћина, Библиотеке „Центар за културу“ Кладово и Подружнице БДС за Тимочку крајину, јесте недавно окончан конкурс НБС за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, као и актуелна ситуација са рационализацијом у библиотекама Србије, која се у великој мери своди на налоге оснивача библиотекама да у кратком року смање број запослених на неодређено време, тј. отпусте запослене, без јасних критеријума, правила или образложења како се или зашто дошло до одређеног броја.

Форум су поздравним говорима отворили директорка Библиотеке у Кладову Жаклина Николић и председник БДС, Богдан Трифуновић. Након тога су о првој теми, стручно усавршавање, говориле Драгица Радетић, руководилац Матичне службе Народне библиотеке у Бору, и Бојана Вукотић, секретар БДС. Њихове презентације приказале су статистичко и суштинско стање на окружном и националном нивоу у вези сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности, које је у највећој мери неповољно јер се и тај део стручног рада „рационализује“, односно последњих година смањује се број програма, предавача и колега који похађају програме усавршавања. Неки од забрињавајућих података који су саопштени су:
– у 2016. години било је 16 одобрених програма усавршавања, али само 21% запослених стручних радника у јавним библиотекама је похађало програме (укупно 399), док је у 2015. тај проценат износио 75%;
– захваљујући попуњеним анкетама сазнајемо да у библиотекама Борског округа међу стручним библиотечким радницима преовладава мишљење да је досадашњи начин рада на акредитованим семинарима неодговарајући, односно неадекватан за интересовања или постојећи ниво знања;
– колеге у Борском округу су скептичне по питању примењивости и корисности знања усвојених на семинарима за унапређење практичног рада;
– након што је дошло до законског утемељења сталног стручног усавршавања (усвајањем Правилника 2013. године) имамо ситуацију да број програма опада, као и број колега који се усавршавају;
– Народна библиотеке Србије је 2014. године од 31 предложеног програма за акредитацију имала 16, 2015. 12 од 30, 2016. 5 од 21, а за 2018. само 2 од предложених 14 програма (такође најмањи број предложених програма за акредитацију икада);
– у условима законске забране запошљавања нових радника у библиотекама, поставља се питање како ће се у будућности пратити брзе промене у струци и технологији и са којим кадровима ће се уводити промене у установама, с обзиром да је просек старости запослених у библиотекама Борског округа 48 година, да су најмлађи запослени (двоје) рођени 1980. године и да 85% радника има 11 или више година радног искуства.

Након презентација колегиница Радетић и Вукотић, које су доступне преко линкова испод, покренула се жива и плодотворна дискусија, у оквиру које су дата нека општа опажања, као и предлози за унапређење стручног усавршавања. Предлози су се, између осталих, бавили увођењем већег броја онлајн курсева преко интернета, пооштравањем законских консеквенци уколико се не испуни минимум сати стручног усавршавања у току године (за послодавца али и за запосленог), увођењем полудиригованог избора семинара са што више тема које би се унапред припремале за заинтересоване, контролом реализације семинара, бољом припремом аутора како се води семинар (доношење правилника о реализацији програма усавршавања), организацијом других начина сталног стручног усавршавања осим акредитованих програма од стране НБС, организовањем акредитованих програма које би предлагали и реализовали стручњаци изван библиотечко-информационе делатности…


После скоро два сата предавања и дискусије о овој теми прешло се и на друге теме, међу којима је доминирала тема рационализације у библиотечко-информационој делатности. Своја лична искуства поделиле су колеге из Прокупља, Бора, Пожаревца у вези отпуштања или налога за отпуштања запослених у њиховим библиотекама. На Форуму се сазнало да је у Прокупљу наложено библиотеци да отпусти четворо запослених у 2017. години (то је половина броја за рационализацију из културе у општини), у Бору је дошло до смањења за једно лице, а у Пожаревцу за троје тако што су отказ добиле све помоћне раднице. Током дискусије сазнало се и да је у градској библиотеци у Врању отпуштено или пред отпуштањем петоро запослених, а проблем од раније је и угрожени статус неких општинских библиотека које припадају територији матичности крагујевачке Библиотеке, којима оснивач жели да укине самостални статус (Рача, Лапово, раније је самостални статус изгубио Кнић).


Форум је завршен кратким извештајем председника БДС о пројекту „Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја“, који ће бити тема наредног Форума БДС на Сајму књига 2017, као и најавом активности Друштва до краја године, међу којима је најважнија 14. Конференција БДС „О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“ у Београду од 13. до 15. децембра, када ће се свечано обележити и 70 година постојања БДС.

Због актуелности теме рационализације у библиотечко-информационој делатности, ова тема ће бити једна од предмета дискусије и наредног Форума БДС, који је заказан за петак 27. октобар 2017. на Сајму књига у Београду. Библиотекарско друштво Србије наставља да ради на ширењу информација о негативним утицајима на највећу делатност у сектору културе Републике Србије и да се противи октроисаним одлукама које не уважавају библиотечку делатност и законе који је дефинишу. Добродошли су сви који желе да поделе искуства или да се информишу шта Друштво и библиотекари могу да учине како би се заштитила струка и професионални статус библиотечко-информационих радника у Србији.
Презентација Драгице Радетић „Усавршавати несaвршено“
Презентација Бојане Вукотић „Улога НБС у сталном стручном усавршавању библиотечких радника“

You may also like...