Трећи састанак Секције за матичне библиотеке

Трећи овогодишњи састанак Секције за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије одржан је у среду, 18. октобра 2017. године у Народној библиотеци Србије. Састанку је присуствовало 20 матичара – чланова Секције.

Поводом недавно одржаног стручног скупа Библионет на састанку се разговарало о предлогу да радници матичних служби редовно присуствују стручном скупу Библионет у циљу сталног стручног усавршавања. У том смислу покренута је иницијатива да се на адекватан начин упути препорука директорима матичних библиотека о потреби учешћа радника матичних служби у раду овог скупа.
Председник Секције резимирао је, на основу информације Богдана Трифуновића, председника Библиотекарског друштва Србије, учешће библиотечких радника на завршној јавној расправи о предлогу Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године.
О Форуму Библиотекарског друштва у Кладову (13.10.2017) чланове Секције су известиле Бојана Вукотић и Драгица Радетић. Посебну пажњу присутних изазвала је анализа Драгице Радетић о сталном стручном усавршавању на територији Борског округа. Уследила је врло жива дискусија о бројним проблемима у спровођењу сталног стручног усавршавања. Из дискусије издвајамао два предлога: колегинице Ирен Богнар (Градска библиотека Суботица) и Добриле Бегенишић (Народна библиотека Србије). Ирен Богнар сматра да проблеме треба решавати системски и институционално – неопходне су измене Правилника о сталном стручном усавршавању и сарадња са катедрама за библиотекарство. Добрила Бегенишић сматра да је, након пет година примене Правилника, потребно најпре урадити анализу стања у области сталног стручног усавршавања, као и анализу потреба библиотека и библиотечких радника; затим треба урадити нови Правилник и формирати нову Комисију за акредитацију програма сталног стручног усавршавања; такође предлаже да се чланови Комисије за акредитацију програма чешће мењају (садашња Комисија у овом саставу ради већ пет година).
Чланови Секције обавештени су о формирању и раду Радне групе Библиотекарског друштва Србије за измене Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања (Иван Стојановић), као и о раду на измени Бодовне листе радне групе коју је формирао управник Народне библиотеке Србије као председник Републичке комисије за стицање виших стручних звања (Јелена Јеремић).

You may also like...