БДС & International Advocacy Programme (IAP)

Библиотекарско друштво Србије учествује на европској регионалној радионици – International Advocacy Programme (IAP) под називом „Библиотеке, развој и имплементација УН 2030 Агенде„.
iapeuropeanregionalworkshop
Радионица ће се одржати у седишту ИФЛА-е у Хагу у Холандији од 14. до 16. децембра 2016. године.
На радионици ће учествовати 22 представника из јавних библиотека и библиотекарских удружења из 11 земаља Европе, који ће се бавити библиотекама и могућностима њиховог доприноса УН 2030 Агенди и Циљевима одрживог развоја –  Sustainable Development Goals (SDGs).
Весна Вуксан, члан Управног одбора БДС и учесник ИФЛА програма за лидере, представљаће Србију и БДС на овом програму. Библиотекари ће на радионици стећи нова знања и вештине потребне за развој плана за заговарање (лобирање), као и за организовање радионица које се баве подизањем свести о библиотекама и њиховом доприносу националним развојним плановима.
un-sustainable-development-goals_1
Претходне три IAP радионице одржане су у Африци, Јужној Америци и Азији и Океанији, о чему можете прочитати нешто више у вестима на вебсајту ИФЛА.
 

You may also like...