Позив за пријаву учешћа на 20. Сусретима библиографа

Двадесети сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића одржаће се 18. новембра 2016. године (петак) у Великој сали Културног центра у Инђији.
Сви заинтересовани за учешће треба да пошаљу пријаву научног/стручног библиографског рада:

  • из историје српске библиографије,
  • из савремене библиографске теорије и праксе,
  • приказе и полемике.

Приликом пријаве учешћа обавезно треба навести:

  • личне податке (име и презиме, титула, звање, пун назив институције из које долазите, контакт),
  • тачан назив теме научног/стручног рада,
  • резиме научног/стручног рада,
  • кључне речи.

Рок за пријаву учешћа је најкасније до 30. септембра 2016. године на адресу:
Народна библиотека «Др Ђорђе Натошевић»
За Одбор Сусрета библиографа
Трг слободе 2
22320 Инђија
или e-mail: direktor.biblioteka@indjija.net, vstеpanovic@indjija.net.
За детаљније информације контактирајте Библиотеку на

  • телефон   381  22  551 280,
  • телефон/факс   381  22  551 847,
  • www.bibliotekaindjija.rs.

You may also like...