ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ И УЧЕШЋЕ
на 20. конференцији Библиотекарског друштва Србије

Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево,
Народна библиотека „Др Душан Радић”, Врњачка Бања
14–16. децембар 2023.

Библиотекарско друштво Србије (БДС), уз подршку Министарства културe Републике Србије, Народне библиотеке „Др Душан Радић” из Врњачке Бање и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева, објављује позив за достављање радова, предлога постер-презентација и панел-сесија, за учешће на 20. конференцији БДС-а, која ће бити организована у Народној библиотеци „Др Душан Радић” у Врњачкој Бањи и Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву, од 14. до 16. децембра 2023. године.

Тема овогодишње конференције је: Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Организацијом 20. годишње међународне конференције Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу, Библиотекарско друштво Србије (БДС) на иновативан начин приступа значајној теми за библиотечко-информациону делатност – теми простора. Разумевање простора укључује физички простор зграда, просторија и јавних површина, у којима библиотеке учествују као установе културе и места едукације грађана, али и дигитални простор интернета, друштвених мрежа, виртуелне и проширене стварности. Иновативност приступа огледа се, пре свега, у интердисциплинарном сагледавању теме простора, која је као проблематика у раду библиотечких установа у свету најчешће заступљена и дугорочно тешко решива. Из тог разлога се и сагледава из перспективе професионалних стандарда. Достизање постављених стандарда ограничавају професионалне и друге препреке, док се могућности њихових превазилажења проналазе у пракси. Критичко промишљање обликовања физичког и виртуелног библиотечког простора све више је у фокусу библиотечких стручњака, као и модалитета за обезбеђивање адекватних решења.

Циљ конференције је оснаживање запослених у библиотечко-информационој делатности, али и других стручних радника и сарадника у култури, који у свом раду имају непосредни контакт с темом простора, било у његовом физичком или виртуелном виду. Конференција је отворена за дељење практичних информација и искустава, примера добре праксе и успешних пројеката, реализованих с квалитетним резултатима и адекватним одговорима на промене у окружењу, измењене потребе корисника или ограничења, настала због фактора на које установе и радници у култури немају утицај. У том смислу, 20. конференција БДС подстиче креативне приступе у предлагању потенцијалних тема за радове, презентације, односно панел-сесије, који излазе из традиционалних оквира размишљања.

ПОДТЕМЕ

Организатори позивају заинтересоване ауторе да доставе своје радове у пуном тексту, који могу да пруже иновативне увиде, у оквиру једне или више предложених подтема овогодишње конференције:

Предложене подтеме представљају оквире за тематско промишљање, а организатори подстичу ауторе да буду креативни у предлагању радова, који би одговарали главној теми конференције.

ФОРМАТИ И ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Конференција ће обухватити радне сесије, панел-сесије, предавање по позиву, постер-презентације, презентације информатичких и спонзорских компанија.

БДС подстиче коришћење презентације Libre Impress, PowerPoint, аудио-визуелних садржаја, Pecha Kucha, као и других интерактивних динамичних вештина за представљање идеја у краткој форми..

Панел-сесија у временском интервалу до највише 90 минута омогућиће дијалог учесника панела са присутном публиком. Панел-сесије предлажу се са радним насловом, образложењем теме за дискусију и списком учесника.

Језици конференције су српски и енглески, уз обезбеђени симултани превод.

Аутори заинтересовани за излагање радова у оквиру радних сесија достављају пуне текстове радова, максималне дужине од 30.000 карактера (са размацима), које треба припремити према Упутству за ауторе, које се налази на адреси: bds.rs/bibliotekar/1/about/submissions.

Аутори заинтересовани за постер-презентације и панел-сесије сажетке достављају на српском и енглеском језику до 300 речи, са подацима о ауторству, учесницима (за панел-сесије) и подацима за контакт у једном документу (Word или у форматима ODF и PDF).

Позивамо заинтересоване ауторе да радове у пуном тексту, на српском или енглеском језику, односно сажетке предлога постер-презентација и панел-сесија, на српском или енглеском језику и информацијом о формату (да ли је предлог за постер-презентацију или панел-сесију), проследе на имејл адресу konferencija2023@bds.rs, најкасније до 10. 9. 2023.

Аутори прихваћених и одбијених радова биће обавештени до 1. 10. 2023.

Програм 20. конференције са прихваћеним радовима, постер-презентацијама и панел-сесијама биће објављен, на српском и енглеском језику, на веб-сајту Конференције до 15. 11. 2023.

Зборник рецензираних радова са Конференције штампаће се у 2024. години.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрација учесника биће доступна на веб-страници Конференције од 1. новембра до 30. новембра 2023.

Учесници плаћају котизацију, која им омогућава присуство и учешће на свим сесијама, материјал и освежење између радних сесија. Котизација за учешће на Конференцији износи 7000 динара, односно 60 евра за учеснике из иностранства. Котизација за ауторе прихваћених радова, постера и панел-сесија износи 3.500 динара, односно 30 евра за учеснике из иностранства.

Редовни чланови БДС-а и студенти до 27 година старости не плаћају котизацију.

Учесници Конференције сами сносе путне и друге трошкове.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Рок за достављање радова: 10. 9. 2023. Радови достављени након назначеног датума неће се прихватати.

Обавештење о прихваћеним радовима: 31. 10. 2023.

Регистрација: од 1. новембра до 30. новембра 2023.

Конференцијски дани: 14–16. 12. 2023.

Зборник радова: 2024. година.