Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Дејан Алексић / Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Dejan Aleksić

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

◻️

®️Serbian Library Association is participating in the 2nd edition of the #DayofEuropeanAuthors with a 7-day online program: 🔹Meet Serbian Librarians Writers🔹25-31 March 2024.

During the program, we will present to the European audience, #librarians#members of #SLA who are also #writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and #creative#talents of #librarians.

⬇️

📣 Библиотекар и писац Дејан Алексић

Дејан Алексић, рођен 1972. године, песник, драмски писац и аутор књижевних дела за децу. Основну и средњу школу завршио је у Краљеву. Дипломирао је на Филозофском факултету, Одсек за српску књижевност и језик, у Новом Саду.

Објавио је десет књига поезије и преко двадесет књига за децу. Својом првом књигом већ је стекао признања читалачке јавности и књижевних критичара. У наредним годинама постао је један од водећих представника своје генерације и од тада заузима значајно место на песничкој сцени.

За своје књижевно стваралаштво награђиван је најзначајнијим наградама и признањима у Србији и иностранству. Уз поезију ствара књижевност за децу, уносећи нову поетику, идеје и осећајност у ову књижевну област. Нека од његових књижевних дела за децу и младе налазе се у обавезној лектири за основну школу.

Ради као главни и одговорни уредник Издавачке делатности Повеља, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву. Повеља је тренутно најзначајнији издавач песничких књига у Србији.

Песма “Свећа”

Из књиге песама “У добар час” (2016)

Превод на енглески: Чарлс Симић

Librarian and writer Dejan Aleksić

Dejan Aleksić, born in 1972, is a poet, play writer and an author of chidlren literature books. He finished his elementary and secondary school in Kraljevo. He graduated from the University of Philosophy, the Department for Serbian Literature and Language, in Novi Sad.

He published ten poetry books and over twenty books for children.

With his first book he had already acquired recognitions of reading public and literature critics. In the following years he had become one of the leading representatives of his generation and since then he has taken an important place on the poetry scene. For his literary works he was awarded with the most significant rewards and recognitions in Serbia and abroad. Along with the poetry he creates literature for children, bringing new poetics, ideas and sensitivity into this literary field. Some of his literary works for children and the young are in obligatory reading books for elementary schools.

He works as the Editor in Chief of the Publishing Office `Povelja`, in the Public Library `Stefan Prvovencani` in Kraljevo, Serbia. At present, `Povelja` represents the most significant publisher of poetry books in Serbia.

Poem “Candle”

Translated by Charles Simic

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors #danevropskihautora #DayofEuropeanAuthors2024 #EuropeanAuthors

You may also like...