Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Гордана Ђилас / Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Gordana Đilas

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

◻️

®️Serbian Library Association is participating in the 2nd edition of the #DayofEuropeanAuthors with a 7-day online program: 🔹Meet Serbian Librarians Writers🔹25-31 March 2024.

During the program, we will present to the European audience, #librarians#members of #SLA who are also #writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and #creative#talents of #librarians.

⬇️

📣 Библиотекар и писац Гордана Ђилас

Гордана Ђилас (Наково, 23. децембар 1958) српска је песникиња, библиотекар и библиограф. Гимназију „Душан Васиљев” завршила је у Кикинди и дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, на Групи за југословенске и општу књижевност, 1982. године. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду на Катедри за библиотекарство и информатику, 2011. Радила је на сакупљању грађе за Српски биографски речник (1984). Српски језик и књижевност предавала у Средњој школи „Ђорђе Бешлин” у Тителу (1985/1986) и у Хемијској школи у Новом Саду (1986/1987), а након тога радила у Издавачком предузећу Матице српске (1987/1989).

Рад у Библиотеци Матице српске

У Библиотеци Матице српске ради од 1989. године, у Одељењу за именску, предметну и децималну обраду монографских публикација, а од 1992. води Завичајну збирку Војводине. Од 2007. заменик је руководиоца Одељења за чување и коришћење публикација, а од 2009. руководилац је овог одељења. Стручни библиотекарски испит положила у Библиотеци Матице српске 1989, одбранивши рад под насловом „Каталог књига Растка Петровића у Библиотеци Матице српске”. Звање вишег библиотекара стекла 2002. године, а библиотекара саветника 2005.

У Библиотеци Матице српске приредила је изложбе: Силвије Страхимир Крањчевић, Српска књижевна задруга, Момчило Настасијевић, Светозар Милетић и Матица српска, Гласник Друштва српске словесности, Бранко Радичевић, Матица српска: 1826–2001 и Александар Тишма. Председник је Подружнице библиотекара Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду. Члан–сарадник Матице српске од 1999. године. Члан је Одбора Лексикографског одељења Матице српске од 2012. Објавила је у Годишњаку Библиотеке Матице српске низ текстова о значајним личностима из историје Библиотеке Матице српске – Јовану Радонићу, Јовану Ђорђевићу, Јовану Суботићу, Бориславу Михајловићу Михизу, Јовану Јовановићу Змају, Милети и Милутину Јакшићу, Каменку Суботићу, Милану Савићу, Александру Сандићу, Жарку Васиљевићу, Димитрију Кириловићу, Васи Стајићу, Марку Малетину, Фрањи Малину, Кости и Николи Милутиновићу, Константину Пеичићу, Триви Милитару, Јовану Бошковићу, Светиславу Баници, Томи Теодоровићу и Суботи Младеновићу.

Један је од аутора акредитованог програма Рад са корисницима у библиотекама, 2014. и Библиографија. Библиографска истраживања и израда персоналних библиографија, 2015. Учествовала је на бројним библиотечким и књижевним скуповима.

Библиографски рад

Саставила је и објавила селективне библиографије: Матије Бећковића, Моме Капора, Борисава Станковића, Вујице Решина Туцића, Саве Дамјанова, Милана Пражића, Симона Грабовца, Владимира Копицла, Ивана Негришорца, Ђорђа Писарева, Душка Вртунског, Бранка Андрића Андрле, Петка Војнића Пурчара, Раше Попова, Жарка Золотића, Миодрага Перишића, Јасне Мелвингер, Каталин Ладик, Милана Ненадића, Селимира Радуловића, Трифуна Димића, Пера Зупца, Благоја Баковића, Ђорђа Сладоја, Андреја Живора, Андреја Тишме, Николе Китановића, Оливере Радуловић, Шпире Матијевића, Злате Коцић, Радована Мићића, Марије Јованцаи, Душице Грбић, Анђелка Ердељанина, Ота Фењвешија, Ненада Грујичића, Недељка Радловића, Новице Тадића, Ранка Јововића, Братислава Милановића, Стевана Раичковића, Саве Мркаља, Петру Крдуа, Душана Радака, Жарка Команина, Марије Шимоковић, Слободана Ракитића, Драгомира Брајковића, Светислава Јованова, Ненада Митрова, Стевана Пешића, Емсуре Хамзић, Томислава З. Лонгиновића, Ивана Чоловића, Гојка Тешића, Душана Војводића, Момира Војводића, Фрање Петриновића, Даринке Јеврић, Мишела Турнијеа, Јосифа Бродског, Радомира Уљаревића, Мирослава Максимовића, Будимира Дубака, Радојице Бошковића, Зорана Костића, Спасоја Граховца.

Библиотечко-информациона делатност

Члан је редакције Гласа библиотеке ( Чачак ), Одбора Сусрета библиографа у Инђији. Члан Организационог одбора XII научно-стручног скупа Библионет 2018 „Рукописна и стара штампана књигаˮ, Нови Сад, 2018. Члан Програмског одбора XIV међународне конференције БДС „О чему говорим када говорим о библиотекамаˮ, 2017; XV међународне конференције БДС „Иновације и трендови у библиотекарствуˮ, 2018; XVI међународне конференције БДС „Мале библиотеке у великом дијалогу за променеˮ, 2019. Уредник зборника „Мале библиотеке у великом дијалогу за променеˮ XVI међународне конференције БДС, 2020. Члан је Уређивачког одбора за зборник „Књижевни легати у институцијама културе, сталне књижевно-меморијалне поставке и задужбине у Србији: садашњост и перспективе“, Прокупље, 2021.

Уредник је Годишњака Библиотеке Матице српске, од 2019. године. Уредник је зборника 23. Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, 2023.

Рецензент је више публикација из библиотечко-информационе делатности.

Остало

Учесник је и сарадник у емисији Документарно-образовног програма РТВ „Сведочења о бурним временима”, о панчевачком лекару Ђорђу Лазаревићу (емитована први пут 22. марта 2014, на Првом програму ТВ Војводине), у емисији о Јовану Суботићу и Теодору Павловићу, за документарни програм РТС, 2018. Аутор је сценарија „Легати Библиотеке Матице српске“, а 20 епизода је емитовано у документарном програму РТВ (у режији Душана Мамуле), 2020. Учесник је у емисији Документарног програма РТВ „За свој град и народ свој: Ђорђе Радак“, 2022.

Сарадник је на пројектима Српски биографски речник и Лексикон писаца српске књижевности. Ради као помоћник управника за чување и коришћење публикација у Библиотеци Матице српске. Објавила је једанаест књига поезије и један избор своје поезије. Песме су јој превођене на руски, немачки, енглески, русински, румунски, словачки, шведски, македонски и италијански језик.

Поезија

-Пред огледалом, Матица српска, Нови Сад, 1985.

-Господине, господине, Матица српска, Нови Сад. 1989.

-Царски врт, Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, 1996.

-Звезда југа, Светови, Нови Сад. 2002.

-Успутна станица, Браничево, Пожаревац. 2005.

-Учитељ сећања, Нови Сад. 2009.

-Сећање које се није догодило, Нови Сад. 2011.

-Друге ствари, Завод за културу Војводине, Нови Сад. 2012.

-Била сам послушно дрво (изабране и нове песме), Orpheus, Нови Сад. 2012.

-Север, удаљен звук, Повеља, Краљево. 2015.

-Свакидашњи хлеб, Удружење за очување баштине Дијак, Прибој. 2018.

-Опраштање: поема за мајку, Нови Сад. 2020.

-Заштићена места, Српска књижевна задруга, Београд. 2022.

-Хватање месечине, Градска библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 2023.

Кратке приче

Срце мале птице, Архив Војводине, Нови Сад. 2022.

Огледи

-Шест посленика Библиотеке Матице српске, Библиотека Матице српске, Нови Сад. 1998.

-Посленици Библиотеке Матице српске, Библиотека Матице српске, Нови Сад. 2022.

-Библиотека Матице српске: поводом 185 година отварања за јавност (са Душицом Грбић и Александром Драпшин), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2023.

Библиографијe

-Библиографија ИНДИС 1976-2009 (са Светланом Вуковић), ФТН, Нови Сад. 2010.

-Библиографија радова академика Милеве Првановић, Српска академија наука и уметности, Огранак. . Нови Сад. 2012.

-Библиографија Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића: Инђија: 1983-2016, Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија, 2017.

-Библиографија Свезака за историју Новог Сада 1–20 (са Љиљаном Косијер), Нови Сад, 2019.

-Библиографија Пере Зубца 1962-2020, Матица српска – Архив Војводине, Нови Сад. 2021.

Спасоје Граховац, живот и дело (коаутор Јовица Тркуља), Народна библиотека „Јован Поповић“ – Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Гимназија „Душан Васиљев“ – Академско друштво за неговање музике „Гусле“, Кикинда – Српски културни центар, Руско Село. 2021.

-Библиографија Небојше Кузмановића, Архив Војводине, Нови Сад. 2022.

Приређене књиге

Речи и време, књига одабраних текстова Милана Пражића, Библиотека Матице српске, Нови Сад. 2002.

Отворени свет, књига одабраних превода Душка Вртунског, Библиотека Матице српске, Нови Сад. 2003.

Tribina mladih: 1954–1977 (sa Nedeljkom Mamulom), Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad. 2004.

Mapa sveta Petrovaradinske tvrđave (sa B. Popržanom, N. Mamulom i Đ. Pisarevim), Likovni krug, Novi Sad. 2005.

Kleine Bibliograpfie des Schriftenausches : a smail bibliography on the exchange of publications / Georg Strien ; [bibliograophic materials of the exchange of publikations collected by Надежда Хотеева, Любовь Катц, Thomas Mann, Гордана Ђилас, Вера Прияшникова, Reference Services Department of the National Library of Poland, Adrian Shindler, Nijole Vasiliauskaite], Helsinki, 2008;

Моја биографија Ђорђа Лазаревића (са Драгом Његованом), Градска библиотека у Новом Саду. 2013.

Библиотека Матице српске: водич, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2016. Лазаревићи: Нови Сад – Темишвар – Панчево, Нови Сад. 2018.

Милан Лазаревић – Суботе и недеље, Нови Сад. 2018.

Животопис Срећка Михајловића: према рукопису Милана Лазаревића, Нови Сад, 2019.

Светислав Предић, Из мога живота, Матица српска, Нови Сад, 2021.

Дејан Вукићевић, Библиографија Српске књижевне задруге: 2003–2022, Српска књижевна задруга, Београд. 2022.

Награде

-Награда „Печат вароши сремскокарловачке”, за књигу песама Учитељ сећања, 2010.

-Награда „Милица Стојадиновић Српкиња”, за књигу Сећање које се није догодило, 2011.

-Годишња награда Накова, за изузетан допринос културно-просветном развитку Накова, 2014.

-Награда „Драинац”, за књигу Север, удаљен звук, 2016.

Награда „Венац Лазе Костића”, 2018.

-Награда „Душан Панковић”, за изузетна остварења у области српске библиографије, 2018.

-Награда „Јефимијин вез”, за најбоље песничко остварење између две манифестације Јефимијини дани, Трстеник, 2019.

-Награда „Јанко Шафарик”, за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности и културе Републике Србије, Народна библиотека Србије, Београд, 2021.

-Награда „Запис”, за дугогодишњи рад и унапређење библиотечко-информационе делатности, за Дан библиотекара Србије, 14. децембар, и 75. рођендан Библиотекарског друштва Србије, Београд 2022.

Песме: Моја мајка телефонира у Матицу српску, Бели божур, Крила, Молитва/јоргован

Librarian and writer Gordana Đilas

Gordana Đilas (b. December 23, 1958) is a Serbian poet, librarian, and bibliographer.

Gordana Đilas graduated from “Dušan Vasiljev” Secondary School in Kikinda and attended the Faculty of Philosophy in Novi Sad, where she graduated in Yugoslav and World Literature in 1982. In 2011, she earned a master’s degree at the Faculty of Philology in Belgrade, in Librarianship and Information Sciences.

She has been working at the Matica Srpska Library since 1989, in the Department of Cataloguing and Bibliographic Work, and as of 1992, she is the Head of the Local Heritage Collection of Vojvodina. In 2007, she was appointed Deputy Head of the Department Department of Storage and Reference Services, and since 2009 she has been the Deputy Director and the Head of the Department. She earned the title of senior librarian in 2002 and library advisor in 2005.

She has organized the following exhibitions in the Matica Srpska Library: Silvije Strahimir Kranjčević, Srpska književna zadruga, Momčilo Nastasijević, Svetozar Miletićand Matica Srpska, Glasnik Društva srpske slovenosti, Branko Radičević, Matica Srpska: 1826–2001, and Aleksandar Tišma. She is President of the Serbian Library Association Branch forthe Matica Srpska Library and the University of Novi Sad.Since 1999, she has been an Associate Member of the МaticaSrpska. She has been a member of the editorial board of the periodical Glas biblioteke from Čačak and the Board of theMatica Srpska Department of Lexicography since 2012. She is the editor of the Matica Srpska Library Yearbook. She has published a series of articles about significant figures in the history of the Matica Srpska Library.

She took part in creating the following accredited programsfor librarians: Assisting Library Users (2014) and Bibliography, Bibliographical Research, and Compiling Personal Bibliographies (2015). She participated in numerous library conferences and literary gatherings.

Bibliographical work: She compiled and published selective bibliographies of more than 80 contemporary authors. She is working jointly on Srpski biografski rečnik [Serbian biographical dictionary] and Leksikon pisaca srpskeknjiževnosti [A lexicon of Serbian authors]. She has published nine books of poetry and a book of selected poetry. Her poems have been translated into Ruthenian, Romanian, and Swedish.

Works

Poetry: Pred ogledalom [In front of a mirror], Matica srpska, Novi Sad, 1985; Gospodine, gospodine [Sir, Sir],Matica srpska, Novi Sad, 1989; Carski vrt [Imperial garden], Društvo književnika Vojvodine, Novi Sad, 1996; Zvezda juga[South star], Svetovi, Novi Sad, 2002; Usputna stanica [Way Station], Braničevo, Požarevac, 2005; Učitelj sećanja [Master of memory], Novi Sad, 2009; Sećanje koje se nije dogodilo [A memory that never was], Novi Sad, 2011; Druge stvari [Other things], Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2012; Bila sam poslušno drvo [I was an obedient tree] (selected and new poems), Orpheus, Novi Sad, 2012; Sever, udaljen zvuk [North, a distant sound], Povelja, Kraljevo, 2015; Svakidašnji hleb [Daily bread], Društvo za očuvanje baštine Dijak, Priboj, 2018; Opraštanje: poema za majku [Farewell: a poem for mother], Fondacija Grupa sever, Novi Sad, 2020; Zaštićena mesta [Secluded places], Srpska književna zadruga, Beograd, 2022; Hvatanje mesečine [Catching moonlight], Gradska biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin, 2023.

Essays: Šest poslenika Biblioteke Matice srpske [Siximportant workers of the Matica Srpska Library], Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 1998; Poslenici Biblioteke Matice srpske [Important workers of the Matica Srpska], Novi Sad, 2022.

Bibliographies:

Bibliografija INDIS, 1976–2009[Bibliography of papers from the International Scientific Conference Integration, Novelty, Design, Interdisciplinarity, Sustainability, 1976–2009] (with Svetlana Vučković), FTN, Novi Sad, 2010; Bibliografija radova akademika MilevePrvanović [Bibliography of academician Mileva Prvanović], SASA, Novi Sad Branch, 2012; Bibliografija Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića: Inđija: 1983–2016 [Bibliography of the Meeting of Bibliographers in Memory of Dr. Georgije Mihailović: Inđija: 1983–2016] (withMarija Jovancai), Inđija, 2017; Bibliografija Svezaka za istoriju Novog Sada 1–20 [Bibliography of the Materials for the history of Novi Sad 1–20] (with Ljiljana Kosijer), Novi Sad, 2019; Bibliografija Pere Zubca: 1962–2020[Bibliography of Pero Zubac: 1961–2020], Novi Sad, 2021; Spasoje Grahovac, život i delo [Spasoje Grahovac: life and work] (with Jovica Trkulja), Kikinda, Rusko Selo, 2021; Bibliografija Nebojše Kuzmanovića [Bibliography of NebojšaKuzmanović], Novi Sad, 2022; Biblioteka Matice srpske: povodom 185 godina od otvaranja za javnost 1838. [The Matica Srpska Library: on the occasion of 185 years since its opening to the public in 1838] (with Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin), Novi Sad, 2023.

Edited books:

Reči i vreme [Words and time (a book of selected texts by Milan Pražić)], Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 2002; Otvoreni svet: prevodi Duška Vrtunskog[Open world: selected translations by Duško Vrtunski], Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 2003; Tribina mladih: 1954–1977 [The youth forum: 1954–1977] (with Nedeljko Mamula), Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2004; Mapa sveta Petrovaradinske tvrđave [Map of the world of the Petrovaradin Fortress] (with B. Popržan, N. Mamula, and Đ. Pisarev), Likovni krug, Novi Sad, 2005; Kleine Bibliograpfie des Schriftenausches [A small bibliography on the exchange of publications] by Georg Strien (bibliographic materials of the exchange of publications collected by Nadezhda Khoteeva, Lyubov Katz, Thomas Mann, Gordana Đilas, Vera Priyashnikova, Reference Services Department of the National Library of Poland, Adrian Shindler, NijoleVasiliauskaite), Helsinki, 2008; Moja biografija: fragment, Đorđe Lazarević [My bibliography: fragment, by Đorđe Lazarević (prepared with Drago Njegovan), Gradskabiblioteka, Novi Sad, 2013; Biblioteka Matice srpske: vodič (The Matica Srpska Library: Guidebook), Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 2016 (in Serbian, English, and Russian languages); Lazarevići [The Lazarević Family], Malo istorijsko društvo, Novi Sad, 2018; Subote i nedelje Milana Lazarevića [Saturdays and Sundays of Milan Lazarević],Matica srpska, Novi Sad, 2018; Životopis Srećka Mihajlovića : prema rukopisu Milana Lazarevića [Biography of Srećko Mihajlović: according to the text by Milan Lazarević], Malo istorijsko društvo, Novi Sad, 2019; Iz moga života, Svetislav Predić [From my life, by Svetislav Predić], Matica srpska, Novi Sad, 2021.

Awards:

Pečat varoši sremskokarlovačke [Stamp of the Town of Sremski Karlovci] for the book of poems Učitelj sećanja[Master of memory], 2010; Milica Stojadinovic-Srpkinja for the book Sećanje koje se nije dogodilo [A memory that never was], 2011; Annual award of Nakovo for outstanding contribution to the cultural and educational development of Nakovo, 2014; Rade Drainac Award for the book Sever, udaljen zvuk [North, a distant sound], 2016; Venac Laze Kostića [Laza Kosti’ Wreath], 2018; Dušan Panković Award for outstanding achievements in the field of Serbian bibliography, 2018; Jefimijin Vez [Jefimija’s Embroidery Award] for the book Svakidašnji hleb [Daily bread], 2019;Janko Šafarik National Award for overall contribution to the development of library and information activities and culture in the Republic of Serbia, 2021; Zapis Award for long-term work on improvement of library and information activities, 2022.

Poems: My Mother Phones at the Matica Srpska, White Peony, Wings, Prayer/Lilac

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors #danevropskihautora #DayofEuropeanAuthors2024

#EuropeanAuthors

You may also like...