У тем Сомбору…

Библиотекарско друштво Србије (БДС) наставља серију својих форума, стручних окупљања чланова Друштва и осталих заинтересованих појединаца и у сарадњи са Заједницом матичних библиотека Србије, позива вас на Летњи БДС ФОРУМ:

БДС – инкубатор идеја за рад са децом и младима

који ће бити одржан током Библионета 2023, 17. г­од­ишњег стру­чно-н­ау­чног скупа З­аје­дн­ице м­ати­чних б­ибл­и­от­ека С­рб­ије у Студију 99, Народног позоришта Сомбор, 8. септембра, 2023. године, од 14.30 до 16 часова.

Форум ће настојати да одговори на питања како да БДС као кровна стручна организација, кроз сарадњу својих Секција и Комисија подигне капацитет свих својих чланова и укупне библиотечке заједнице, као и које су то активности БДС-а које повећавају видљивост рада библиотекара за децу и младе.

Подтеме ће бити и могућности међусекторске и међународне сарадње са посебним фокусом на имплементацији нових идеја и увођењу нове праксе.

Учесници Форума:

  1. Катарина Новаковић и Драгана Божић (Градска библиотека, Нови Сад): Сарадња Секције БДС за културне и образовне програме и јавних библиотека Србије и региона на пројекту „Од детета до поете“;
  2. Елизабета Георгијев (Библиотека „Детко Петков“, Димитровград): Секција за рад са децом и младима – неопходност поновног активирања и искуства претходног рада;
  3. Виолета Ђорђевић (Библиотека града Београда): Међународна сарадња и могућност едукације и сарадње кроз Ерсзмус+ пројекат;
  4. Марија Ђурић (Модерна галерија Ваљево): Потребе и могућности међусекторске сарадње – сарадња као основа за јачање потенцијална установа културе;
  5. Анђелија Пругинић (Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор): Нове идеје и моћ сарадње;

Модератор Форума: Милица Матијевић, чланица УО БДС-а.

Заинтересоване колегинице и колеге позивамо да своје пријаве и питања за дискусију унапред пошаљу на адресу секретара БДС, sekretar@bds.rs, односно да се укључе у дискусији на самом Форуму.

Добро дошли!

You may also like...