Јавна расправа о нацртима закона у библиотекарству

Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о библиотечко-информационој делатности, коју је формирао Mинистар културе и информисања, израдила је његову радну верзију.

Јавна расправа ће бити спроведена од 8. до 29. децембра 2014. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања сачиниће верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о библиотечко-информационој делатности коју ће упутити надлежним министарствима на мишљење.

Сви заинтересовани, своје коментаре могу доставити поштом Министарству културе и информисања 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о библиотечко-информационој делатности”, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: vanja.markovic@kultura.gov.rs

Јавна расправа ће бити одржана у:

Новом Саду, 11.децембра у Библиотеци Матице српске

Нишу, 17.децембра, 12,00 у Народној библиотеци “Стеван Сремац“

Београду, 26.децембра, 11,00 у Народној библиотеци Србије

ОВДЕ можете наћи више информација о јавној расправи

zakon-republika-srbija

You may also like...