Tagged: закони

Јавна расправа о нацртима закона у библиотекарству

Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о библиотечко-информационој делатности, коју је формирао Mинистар културе и информисања, израдила је његову радну верзију. Јавна расправа ће бити спроведена од 8. до...