Учешће БДС на годишњој конференцији МКЕ

На позив Удружења библиотекара Мађарске (МКЕ, http://mke.info.hu/english/) члан Управног одбора Библиотекарског друштва Србије др Tатјана Брзуловић Станисављевић учестовала је на годишњој конференцији МКЕ у граду Капошвару од 14. до 16. јула 2022. године. Боравак у Капошвару био је прилика за наставак и проширење сарадње два национална библиотечка удружења суседних земаља.

Удружење библиотекара Мађарске репрезентативно је удружење библиотечко-информационих стручњака у Мађарској које има 2.000 индивидуалних и 60 институционалних чланова, регионалне подружнице (укупно 18) подељене су по окрузима (слично организацији БДС) а 12 специјализованих подружница/секција окупљају колеге по стручном принципу. Седиште Удружења је у Будимпешти у просторијама Националне библиотеке.

Током разговора са председницом МКЕ проф. др Агнеш Хајду Барат колегама из Мађарске упућен је позив да буду гости БДС и учествују на годишњој конференцији Друштва у Београду децембра 2022. године. Позиви за конференцију БДС упућени су и представницима националних удружења библиотекара Словачке, Румуније и Хрватске који су учествовали на скупу у Капошвару.

Др Татјана Брзуловић Станисављевић

You may also like...