Први позив XIX БДС конференције

ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ И УЧЕШЋЕ

на 19. конференцији Библиотекарског друштва Србије

УДРУЖИВАЊЕ, ПОВЕЗИВАЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА

Народна библиотека Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд

14–16. децембар 2022.

bds.rs/konf2022

Библиотекарско друштво Србије (БДС), уз подршку Министарства културe и информисањa Републике Србије, Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду, објављује позив за достављање радова, предлога постер-презентација и панел-сесија за учешће на 19. конференцији БДС-а, која ће бити организована у Народној библиотеци Србије и Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду, од 14. до 16. децембра 2022. године.

Тема овогодишње конференције је Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

            Библиотекарско друштво Србије (БДС) у 2022. години обележава значајан јубилеј – 75 година од свог оснивања у Београду 1947. године. Годишњица оснивања Друштва представља важан догађај за библиотечко-информациону делатност Србије у целини, због дуговечности удружења, његове мисије на повезивању библиотечко-информационих стручњака у земљи и иностранству, као и због активности које је БДС спроводило нарочито у првим деценијама свог постојања а које су оставиле трајни утицај до данас. Међу тим активностима треба истаћи покретање научног часописа „Библиотекар” 1948. године, стручну помоћ при формирању Средње библиотекарске школе у Београду (1948), учествовање органа БДС-а у изради подзаконских аката важних за развој струке, организовање стручних скупова библиотекара итд. Кључне улоге БДС-а, у овим и другим активностима у потоњим деценијама, биле су удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара, књижничара и других стручних сарадника. То су разлози да БДС у години обележавања 75 година постојања националног репрезентативног удружења библиотекара Србије, тему 19. конференције посвети поменутим улогама, у циљу јаснијег сагледавања и промовисања инспиративних примера удруживања библиотекара, као и перспективе повезивања библиотечких стручњака у умреженом свету будућности.

ТЕМЕ

            Организатори позивају заинтересоване ауторе да доставе своје радове у пуном тексту, који могу да пруже иновативне примере праксе у оквиру једне или више предложених подтема овогодишње Конференције:

  • Удруживање библиотекара, библиотекарске формалне и неформалне мреже
  • Библиотекари и е-окружење (повезивање на друштвеним мрежама, блоговима, веб-сајтовима, подкастима)
  • Унутарсекторско и међусекторско повезивање библиотекара (различити видови повезивања и сарадње библотекара из истих или различитих типова библиотека)
  • Сарадња библиотекара са установама, организацијама и приватним сектором (библиотекари и образовне, научне, културне, спортске, здравствене и друге јавне установе, библиотекари и издавачке куће, библиотекари и медији, библиотекари и друге приватне компаније…)
  • Развој и перспективе библиотечких мрежа у мулти умреженом свету данашњице
  • Библиотекари и окружење (друштвени статус запослених, економски статус, препознатљивост у друштву)
  • Деловање библиотекара унутар и кроз библиотекарска удружења, покретање иницијатива и активности које су оставиле трајни утицај на струку
  • Волонтерска пракса у библиотекарству – искуства, могућности и предности
  • Библиотеке као места сусрета стручњака из области технологије и хуманистике

            Пошто предложене подтеме представљају оквире за тематско промишљање, организатори подстичу ауторе да буду креативни у предлагању радова који одговарају главној теми конференције.

ФОРМАТИ И ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Конференција ће обухватити радне сесије, панел-сесије, предавање по позиву, постер-презентације, презентације информатичких и спонзорских компанија.

Аутори прихваћених радова имаће на располагању 10 минута за кратке презентације, док ће панел-сесије трајати до 90 минута.

БДС подстиче коришћење презентације PowerPoint, аудио-визуелних садржаја, Pecha Kucha, и других интерактивних динамичних вештина за представљање идеја у краткој форми.

Панел-сесија ће у временском интервалу до највише 90 минута омогућити дијалог учесника панела са присутном публиком. Панел-сесије се предлажу са радним насловом, образложењем теме за дискусију и списком учесника.

Језици конференције су српски и енглески, уз обезбеђен симултани превод.

Заинтересовани аутори за излагање радова у оквиру радних сесија достављају пуне текстове радова, максималне дужине од 30.000 карактера (са размацима), које треба припремити према упутству за ауторе које се налази на адреси https://bds.rs/bibliotekar/index.php/1/about/submissions

Заинтересовани аутори постер-презентација и панел-сесија достављају сажетке на српском и енглеском језику до 300 речи, са подацима о ауторству, учесницима (за панел-сесије) и подацима за контакт у једном документу (Word или у формату PDF).

Позивамо заинтересоване ауторе да радове у пуном тексту на српском или енглеском језику, односно сажетке предлога постер-презентација и панел-сесија на српском или енглеском језику и информацијом о формату (да ли је предлог за постер-презентацију или панел-сесију), проследе на имејл адресу konferencija2022@bds.rs, најкасније до 10. 9. 2022.

Аутори прихваћених и одбијених радова биће обавештени до 1. 10. 2022.

Програм 19. конференције са прихваћеним радовима, постер-презентацијама и панел-сесијама биће објављен на српском и енглеском језику на веб-сајту Конференције до 15. 11. 2022.

Зборник рецензираних радова са Конференције штампаће се у 2023. години.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрација учесника биће доступна на веб-страници Конференције од 15. октобра до 7. децембра 2022.

Учесници плаћају котизацију која им омогућава присуство и учешће на свим сесијама, материјал и освежење између радних сесија. Котизација за учешће на Конференцији износи 4.500 динара, односно 40 евра за стране учеснике.

Аутори прихваћених радова, постера и панел-сесија, редовни чланови БДС-а и студенти до 27 година старости не плаћају котизацију.

     Учесници Конференције сами сносе путне и друге трошкове.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Први позив: 15. 6. 2022.

Други позив: 15. 7. 2022.

Трећи позив: 20. 8. 2022.

Рок за достављање радова: 10. 9. 2022.

Обавештење о прихваћеним радовима: 1. 10. 2022.

Регистрација за Конференцију: од 15. октобра до 7. децембра 2022.

Конференцијски дани: 14–16. 12. 2022.

Зборник радова: 2023. година

Детаљне информације налазе се на веб-страници Конференције

bds.rs/konf2022

You may also like...