Позив на Скупштину БДС 23. фебруар 2018.

У складу са чланом 19. Статута Библиотекарског друштва Србије (од 7. априла 2011. године) и Одлуком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 23. јануара 2018. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазива Скупштину Библиотекарског друштва Србије за 23. фебруар 2018. године (петак), са почетком у 12 часова, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд (улаз са Врачарског платоа) и предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД
Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 19. маја 2017. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2017. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2017. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2018. години
5. Текућа питања
Молимо делегате да се одазову овом позиву.
Председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић
У Београду, 23. јануара 2018. године

You may also like...