Одржани 3. Сусрети београдских библиотекара

У четвртак, 21. децембра 2017. године одржани су 3. „Сусрети београдских библиотекара“, стручни скуп у огранизацији Библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац, који окупља представнике општинских јавних библиотека које своју делатност обављају на територији Града Београда. Општи циљ скупа јесте промовисање делатности општинских библиотека, њихово позиционирање као културних центара у локалним срединама, иницирање размене идеја у савременој библиотечкој пракси и могућности међусобне сарадње у заједничким пројектима.

У намери да разменом искустава утичу на постизање вишег квалитативног нивоа библиотечких услуга, библиотекари су представили примере добре библиотечке праксе, пројекте који су у фази реализације или планове за будућност.
Тема скупа била је „Општинска библиотека и локална средина: заједнички пројекти и специјализовани библиотечки сервиси“.

Делатност општинских библиотека у локалним срединама у свему зависи од препознавања потреба корисника, али и оних који то још увек нису постали. Добра процена, разматрање могућности и понуда различитих пројектних, програмских и специјализованих активности сведочи о спремности библиотека да се позиционирају као носиоци културног живота локалне средине. Одговорним односом према уоченим потребама, библиотеке покрећу и остварују заједничко деловање са локалном самоуправом, институцијама културе и образовања, профитним и непрофитним сектором или другим актерима јавне сцене у општини. На скупу су приказани примери таквих активности, и то кроз: специјализоване библиотечке услуге и сервисе за различите категорије корисника, програмску делатност, неговање завичајне баштине и друге облике библиотечке делатности.

Будући да је делатност јавних библиотека усмерена, пре свега, на кориснике из локалне средине, а њихова успешност условљена бројним факторима, овај скуп био је добра прилика за представљање и размену искустава библиотечких стручњака. Тема овогодишњег Скупа била је у складу са настојањима и активностима Библиотекарског друштва Србије Друштва на заговарању, промовисању и лобирању са циљем веће видљивости библиотека кроз партнерства и умрежавање, кампање, активизам и едукацију.
Сусрети београдских библиотекара се одржавају уз подршку Секеретаријата за културу Града Београда. Десет представљених излагања пратило је тридесетак библиотекара из јавних и школских библиотека. Скупу је присуствовао и Богдан Трифновић, председник Библиотекарског друштва Србије.

У пратећем програму 3. Скупа београдских библиотекара представљена је изложба „100 године Плаве гробнице“, ауторке Олге Јечменице, којом Библиотека „Милутин Бојић“ обележава 125 годишњица рођења песника Милутина Бојића и век од његове смрти.

You may also like...