Чланарина БДС за 2017. годину

Библиотекарско друштво Србије обавештава своје чланове, колегинице, колеге, стручну јавност, да је Управни одбор БДС на седници одржаној 24. јануара 2017. године донео одлуку о висини чланарине и року за њено плаћање у 2017. години.
Висина чланарине БДС за 2017. годину остаје непромењена као и претходних година и износи 1.000 динара. Рок за плаћање чланарине је 31. март 2017. Уједно обавештавамо да је урађена нова Приступница за све чланове коју је потребно попунити приликом учлањења/обнове чланарине. Детаљи се налазе на страници http://bds.rs/wordpress/?page_id=112. Подаци прикупљени преко Приступнице чиниће јединствену базу података о члановима БДС од 2017. године.
БДС моли све постојеће чланове Друштва, као и нове, да у предвиђеном року плате чланарину, како би БДС несметано функционисало и на време реализовало активности у овој години. У случају потребе издавања профактуре за плаћање више чланарина одједном (као што је случај плаћања од стране установе за своје запослене) молимо обавестите секретара БДС Бојану Вукотић о жељеном броју чланарина на sekretar@bds.rs, након чега ће вам бити издата профактура.
Одлука УО БДС о висини, начину и року плаћања чланарине за 2017. годину

You may also like...