Каталог радних места у култури

На веб страници Министарства културе и информисања доступна је РАДНА ВЕРЗИЈА КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ

Каталог представља попис, класификацију и вредновање радних места односно звања. Каталог садржи и опис радног места, потребну стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, те потребно искуство за рад на тим пословима.

Предлози за библиотечко-информациону делатност налазе се на страницама 76. до 96. Каталога.

Министарство културе позива стручну јавност да се на радне верзије каталога свих подсистема јавне управе пошаљу коментари и сугестије на адресу: reformauprave@mduls.gov.rs најкасније до 1. октобра 2015. године.

Упоредо са овим видом јавних консултација, Министарство културе ће у сарадњи са ресорним министарствима организовати и округле столове током септембра 2015. године, о којима ће благовремено обавестити јавност – стоји на сајту Министарства.

РАДНА ВЕРЗИЈА КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ (.pdf) може се преузети ОВДЕ

култура

You may also like...