Награда ''Стојан Новаковић'' за 2013

Овогодишњи добитници Награде “Стојан Новаковић“ за објављено оригинално ауторско дело на српском језику из области библиотечко-информационе делатности
Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић за књигу: “Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства“
и
Добрило Аранитовић за своје три књиге: “Његош и позориште Прилог библиографији (1884-2011)“, “Библиографија часописа Мисао (1919-1937)“, “Библиографија часописа „Филозофски преглед (1953-1958), „Филозофија“ (1957-1973), Часопис Српског филозофског друштва „Theoria” (1975-2008)“.
Жири за доделу Награде БДС “Стојан Новаковић“ у 2013. години радио је у саставу:
Весна Вуксан, председник
Небојша Цвејић
Татјана Живковић, чланови
Награда ће бити свечано уручена 14.децембра када БДС обележава Дан библиотекара Србије.
Срдачне честитке добитницама!
Библиотеке и идентитет
библиографија 1    библиографија 3 библиографија 2

You may also like...