Вебинар Усклађивање организације и систематизације рада у јавним библиотекама

Библиотекарско друштво Србије позива све заинтересоване на нови вебинар из серије Библиотеке после 2020, који БДС организује током 2021. године уз подршку Министарства културе и информисања.

Тема вебинара је Усклађивање организације и систематизације рада у јавним библиотекама, а о овој теми ће говорити Милица Кирћански, помоћник директора за библиотечке послове Градске библиотеке у Новом Саду.

Вебинар ће бити одржан у петак 22. 10. 2021. године са почетком у 12 часова преко Zoom платформе БДС. Учешће у вебинару је бесплатно и отворено за све, док је регистрација обавезна. Молимо све заинтересоване да се региструју најкасније до 21. 10. преко формулара на линку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYDTRiJNoZP8HauvFlPAysswi6XFgBZBFkbV-T0IosHmx37g/viewform


УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДА У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА

Тема вебинара обухвата сложену проблематику организације рада у јавним библиотекама – које у Србији имају разгранату мрежу са највећим бројем корисника. Кратак осврт на послератни период (педесете године прошлог века) говори о вишегодишњим напорима библиотекара на изналажењу најбољег модела организације и уређења библиотека. Узори и искуства су тражени не само у државама сличних политичких идеологија, већ и у развијеним земљама Европе. Чињеница да су бројни проблеми библиотека из тог периода актуелни и данас у Србији, обавезује све одговорне актере у области културе да их отклоне или бар ублаже. Разлог више су драматичне промене у друштву у последњих неколико деценија, на планетарном нивоу, које су приморале библиотеке да се убрзано прилагођавају незаустављивим процесима. Због тога се на 84. IFLA конгресу (2018) централни мотив односио на трансформацију библиотека и друштва, у ком су библиотеке виђене као мотори који покрећу промене и трансформацију у друштву.

У јавним библиотекама у Србији неопходно је извршити одређене промене „изнутра“: редефинисати организацију рада и систематизацију радних места; укључити нове задатке и активности засноване на истраженим потребама корисника; преиспитати и подизати компетенције и дигиталну писменост библиотекара у циљу развијања нових сервиса и услуга; профилисати струку; анализирати ефикасност свих стручних послова који се, деценијама, обављају на исти начин и континуирано проверавати ефективност рада библиотека – у односу на утицај и промене које доноси друштвеној заједници. Одређени број библиотека је усвојио стратегије и дефинисао пут развоја – са одређеним ставом по бројним питањима, али комплексним задатком изналажења најбољег модела реорганизације рада у јавним библиотекама мора да се позабави библиотечка струка у целини. Овај вебинар ће, аналитичким приступом, покушати да артикулише кључне проблеме везане за тему и да понуди нека од решења. Предвиђена дискусија ће, вероватно, отворити додатна питања, али и конкретизовати одређене закључке.

You may also like...