Позив са дневним редом Скупштине БДС

бр. 11/2021
25. 1. 2021.

У складу са чл. 19 Статута Библиотекарског друштва Србије усвојеног 7. априла 2011. године и закључком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 22. јануара 2021. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазива Скупштину Библиотекарског друштва Србије за 24. фебруар 2021. године (среда), са почетком у 12 сати у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд (улаз са Врачарског платоа) и предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије

  1. Усвајање Записника са 1. редовне седнице Скупштине БДС од 20. фебруара 2020. године
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2020. години
  3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2020. годину
  4. Извештај о раду Управног одбора БДС у 2020. години
  5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2021. години
  6. Текућа питања

На Скупштини ће се свечано уручити дипломе лауреатима награда БДС у 2020. години.

Молим делегате да се одазову овом позиву и присуствују Скупштини БДС, која ће се одржати уз поштовање важећих епидемиолошких мера.

Председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

У Београду,
25. 1. 2021.

You may also like...