О бази чланства БДС

Обавештење о бази чланства БДС:
База о чланству БДС установљена је током 2005.године када је Друштво обновило свој рад. База се редовно  ажурира у складу са Законом о удружењима и садржи податке о сваком члану уз поштовање података о личности, а у складу са Законом о заштити података о личности РС.
Подаци из базе чланства доступни су свакој подружници Друштва и повремено се изводи из базе достављају председницима подружница за њихове потребе.
Подаци из базе чланства се такође достављају надлежним државним органима када је то потребно. (На пример: Министарству културе и информисања у склопу документације којом је затражена репрезентативност Друштва).
О врсти података о чланству које садржи база уредно је обавештен Повереник за заштиту података о личности РС, а БДС је почетком 2014.године регистровано кроз Централни регистар збирки података, сходно Закону о заштити података о личности ( реч је о јединственој евиденцији збирки података које успостављају сви руковаоци који обрађују податке о личности у Србији).
У том смислу БДС је испоштовало Закон и регистровало две збирке података о личности од којих је једна збирка о чланству и друга кадровска. Овај податак као и датум успостављања ових збирки може се видети на: Централни регистар – БДС
Обе збирке се могу отворити и свако ко је заинтересован може да сазна шта се уноси у базу чланства а шта у базу кадрова (запослено лице у БДС). База кадрова односно кадровска евиденција ће ускоро бити брисана јер БДС од 1.октобра 2015. нема запослено лице.
На тај начин је јавно и транспарентно омогућено свима у Србији да буду обавештени који се подаци о чланству воде и како чувају на следећем линку: Регистрована збирка података о личности
Такође се може видети да је у рубрици “предузете мере заштите “ унет секретар Удружења, те у том смислу је он одговоран за руковање базом а у складу са Статутом БДС.
Информације о овој обавези садржана је у годишњим извештајима о раду БДС. Информација о укупном броју чланова БДС за сваку годину, те укупном броју чланова БДС по подружницама садржи последњи Извештај о раду који је усвојила Скупштина БДС и налази се на сајту.
Секретар БДС
 

 

You may also like...