КОНТАКТ

Седиште Друштва је у Народној библиотеци Србије у Београду, канцеларија 237а.
Адреса:
Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1
11000 Београд
Телефон: + 381(0)112455488
web: www.bds.rs
E-mail: sekretar@bds.rs