E-ROUTES

Библиотекарско друштво Србије као координатор конзорцијума партнера из Србије, Хрватске, Словеније и Италије, од јула 2022. године реализује трогодишњи међународни пројекат Time Travel Routes Through Europe (E-ROUTES), e-routes.eu. Пројекат је подржан и суфинансиран од стране Европске Уније од 1. јула 2022. године до 30. јуна 2025. године у износу 199.183,00 евра, кроз програм Креативна Европа (Creative Europe, позив: CREA-CULT-2021-COOP) од стране Европске извршне агенције за образовање и културу (European Education and Culture Executive Agency, EACEA). Аутори пројекта испред БДС су Јелена Глишовић (Народна библиотека Србије) и Богдан Трифуновић (Градска библиотека Чачак).

Пројекат E-ROUTES осмишљен је са циљем да на иновативан начин представи европске путне руте у контексту културно-историјског наслеђа четири европске земље са давно успостављеним историјским рутама комуникације и савременим путевима који их међусобно повезују. Полазиште пројекта је у схватању путовања као дијалога између култура и језика који приближава географске дистанце. У том смислу путовање, било као индивидуално или колективно искуство, омогућава комуникацију која повезује места и људе кроз заједничко искуство дељења културног наслеђа, које превазилази време, простор и границе.

Пројекат настоји да повеже савремени културни туризам са путописном културном баштином од 18. века до данас кроз вишеслојну платформу осмишљену тако да обједини разноликост и богатство културног наслеђа и уметничких дела која се чувају у европским установама културе (галеријама, библиотекама, архивима и музејима), и истовремено укључи путописну грађу која настаје делатношћу појединаца-савремених путника. Ширу европску перспективу пројекту даће сви европски аутори који су путовали наведеним земљама од 18. века до данас и о томе оставили путописне и дневничке записе, скице, мапе, слике, фотографије, видео записе и слично.

Поменуту вишеслојну платформу чине активности пројекта, које ће омогућити: изградњу нових дигиталних колекција укључених у Еуропеану; веб и мобилну апликацију за савремене путнике заинтересоване да на путовањима сазнају више о културно-историјском наслеђу локалитета или путања на којима се налазе; резиденцијални програм за савремене европске путописце у три земље конзорцијума, који ће оставити ауторске текстове о свом искуству путовања за потребе пројекта; организацију две међународне конференције, четири изложбе, серије радионица у четири земље, објављивање електронске књиге, итд. Фазе пројекта укључују фазу подизања пажње о пројекту и изградње колекција, фазу културне размене и превођења, фазу укључивања јавности и ширења информација о резултатима, и завршну фазу подизања капацитета и дељења нових (са)знања са другим колегама.

Партнери у пројекту долазе из четири европске земље са блиским географским, путним и културним везама: Библиотекарско друштво Србије (координатор), ICARUS Хрватска, Национална и универзитетска библиотека у Љубљани и UNINA-Centro MUSA Универзитета Федерико II у Напуљу. Поред тога што партнери представљају своје државе и културно наслеђе које долази из сваке од њих, они такође веома добро покривају и различите делове културног наслеђе које се чува у библиотекама, архивима, музејима, итд.

Пројекат има и три придружена партнера који ће учествовати у промоцији пројекта и примени појединих фаза пројекта до јуна 2025. године: Библиотека Матице српске, Књижница града Прелога (Хрватска) и удружење ICARUS Италија.

На пројекту ће из Србије учестовати већи број библиотечких стручњака, на пословима селекције грађе, стручне обраде за потребе пројекта, дигитализације и генерисања метаподатака, превођења, итд. БДС као координатор пројекта задужено је да води комплетну администрацију пројекта и извештавање на нивоу целог конзорцијума.

Детаљне информације о пројекту налазе се на веб-сајту e-routes.eu.