Број 2 (2018)

Број 2 (2018)
БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства
М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LX св. 2 (2018)

Драгана Грујић:
Поводом јубилеја

ТЕМА
Мирко Дрманац:
Стручни библиотекарски часопис Заједница библиотека 1970–1997
Милена М. Максимовић:
Свједочанство једног времена: Библиотекарство: часопис Друштва библиотекара Босне и Херцеговине (Сарајево, 1955–2001)
Svjetlana Mokriš, Sanda Hasenay:
Knjižničarstvo: Glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje od 1997. do elektroničke inačice
Elena Tirziman, Maria Micle:
The representative Romanian journals in the field of library and information sciences
Красимира Александрова, Марчела Борисова:
Часопис Библиотека – стручно издање бугарске библиотечке заједнице
Ивана Ћирић:
Значај периодике за Теслин рад: хемеротечка грађа у Mузеју Николе Тесле
Славица Гостимировић:
Књижевно-културни часопис Развитак
Владимир Јерковић:
Периодика на буњевачком језику у Сомбору 1882–1944

ПРИКАЗИ
Татјана Брзуловић Станисављевић:
Издања Библиотекарског друштва Србије

Библиографија

Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Импресум