Одржан је десети редовни састанак Секције за каталогизацију

У среду 27. 12. 2023. године у 10 сати на платформи Зум, од 29 чланова, колико броји
Секција за каталогизацију, на састанку је било присутно 19 чланова. Главна тема састанка
је био план рада у наредној години. Присутни чланови су се сложили да се настави са
досадашњим активностима што се тиче динамике састајања и организације вебинара.
Договорено је да се настоје објавити теме обрађене у оквиру вебинара у организацији
Секције у виду ауторских радова у стручној периодици, али да се у наредној години
организује и стручни скуп из области каталогизације. Посебна пажња се поклања уређењу
блога Секције и у ту сврху је формиран уреднички тим за овај вид интернет презентације.
Договрена је сарадња са Комисијом за каталогизацију у оквиру ВБС-а која је задужена и
за редакцију записа у Узајамном каталогу. Разматрана је повезаност сервиса у оквиру
Кобиса, Е-крис базе и е-Науке у сврху адекватне подршке научној заједници у Србији.
Састанак је завршен у 11 сати и 5 минута.

You may also like...