Зборник радова Мобилно библиотекарство

Седамнаеста међународна конференција Библиотекарског друштва Србије Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја, одржана је у онлајн окружењу 14–16. децембра 2020. године. Библиотекарско друштво Србије је захваљујући подршци Министарства културе и информисања у децембру 2021. године објавило зборник радова са ове конференције, под насловом Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем апликација, услуга и идеја, који као уредница потписује др Татјана Брзуловић Станисављевић. За овај зборник одобрено је девет прилога који су прошли поступак рецензије.

Први рад „Да се боље чујемо: подкаст у библиотеци” Весне Укропине из Библиотеке Матице српске даје приказ настанка и употребе подкаста у библиотекама.

Гордана Рудић, Данијела Боберић Крстићев и Данијела Тешендић у раду „Библиотечки информациони систем (БИСИС) на клауд платформи” објашњавају улогу БИСИС-а, као и процес миграције библиотечког информационог система на ново решење у облаку.

Трећи рад „Улога покретних библиотека у подстицању и развијању читалачких навика” представља Жаклина Николић из Библиотеке „Центар за културу” Кладово. Ауторка анализира организацију и функционисање покретних библиотека у Србији. Истиче да покретне библиотеке (библиобуси), радећи са децом предшколског и основношколског узраста у руралним срединама, доприносе подстицању и континуираном унапређењу читалачких навика, развијању опште писмености и књижевне културе.

Марија Гордић и Весна Абадић из Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, у раду „Е-еverything – мобилне апликације у служби научне комуникације”, спровеле су анкету о коришћењу мобилних апликација на Универзитету у Крагујевцу и на основу резултата закључиле да се највише користе мобилне апликације за приступање и прегледање електронског каталога; читање и приступ дигиталној грађи; приступ базама података научно истраживачких резултата; креирање библиографија (менаџери рефренци) и приступ каријерним друштвеним мрежама.

У раду Јелене Ћирић „Утицај пандемије ковид-19 на удаљени приступ услугама и активностима Народне библиотеке’Његош’ у Књажевцу” статистички су обрађени подаци са веб-странице Дигиталне завичајне збирке Народне библиотеке „Његош”. Резултати истраживања показују да се просечно време коришћења дигиталне платформе повећало за 130% током 2020. године у односу на 2019. годину.

Ивана Пешић у раду „Бициклом и књигом против ковида-19” преноси искуство књижничарке из села Главинци која је у новонасталим условима прилагодила свој рад и бициклом стизала до свих корисника жељних књига.

Јелена Андоновски, Наташа Дакић и Александра Тртовац из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду у раду „Скенирање докумената мобилним телефоном –DocScan и ScanTent у служби демократизације дигитализације” поделиле су са нама искуство у коришћењу мобилних апликација за дигитализацију грађе и њихову примену у Универзитетској библиотеци. Сврха пројекта је пружање услуга преко платформе Транскрибус одређеним циљним групама: архивима, библиотекама, истраживачима из области дигиталне хуманистике, рачунарства, лингвистике и сл.

 У раду „Кликом и линком до библиотеке” Бојана Маринчић, Биљана Давидовски и Драгослава Родаљевић из Народне библиотеке Ужице изложиле су своје искуство са израдом и коришћењем новог веб-сајта. Мобилне апликације НБУ приближавају библиотечке услуге млађем становништву и пружају могућност да Библиотеку „носе у џепу”.

Учесник вебинара Примена апликација у библиотекарству Петар Лукачић је раду „mKnjižnica – kako je nastala nativna aplikacija Knjižnice i čitaonice ’Fran Galović’ Koprivnica” образложио настајање апликације, говорећи да она има најбоље перформансе и директан приступ свим функцијама паметног телефона. Примена апликације mKnjižnica повећала је број корисника библиотеке и употребу дигиталне технологије за наручивање књига, продужење рока позајмице и резервацију књига чак за 70% у 2020. години.

Нови зборник радова БДС графички је уредио Миленко Савовић и штампан је у тиражу од 300 примерака. Чланови БДС и заинтересоване библиотеке могу се обратити секретару БДС за примерке зборника.

You may also like...