Објављен Зборник радова са XII Конференције БДС

Медијска и информациона писменост у друштву знања и библиотеке – назив је XII међународне научне конференције одржане у Народној библиотеци Србије у Београду 3. октобра 2014. године. Конференцију је организовало Библиотекарско друштво Србије са крајњим циљем да се побољша и унапреди квалитет пружања услуга корисницима свих типова библиотека, те повећа ниво подстицања и активног учешћа у медијском и информационом описмењавању њених корисника.

zbornik-medijska

Захваљујући иницијативи Библиотекарског друштва Србије и средствима које је определило Министарство културе и информисања за активности Друштва у 2016. години, Зборник радова са Конференције  2014. године је недавно изашао из штампе, чиме је настављен континуитет излажења зборника радова са одржаних конференција.
Након уводне речи, Зборник садржи укупно 11 радова као и четири сажетка на српском и енглеском језику оних аутора који су били спречени да своје радове представе на Конференцији те аутора који их нису доставили за објављивање. Сваки рад прати УДК број, списак коришћене литературе као и сажеци на српском и енглеском језику.

naslovna-zbornik-2016

Будући постављено као централна вредност друштва знања – значај медијског и информационог описмењавања грађана у свим демократским друштвима је изузетан, те су библиотеке с правом препознате као институције у којима се ова писменост може активно подстицати и реализовати.
Радови у Зборнику објављени су оним редоследим којим су их њихови аутори саопштавали на Конференцији. Тиме је уредник поштовао вишегодишњи принцип којим се издавач и организатор овог скупа руководи: објављивање свих радова према редоследу излагања.
Уредник Зборника је др Весна Црногорац, преводилац два рада иностраних аутора са енглеског језика је др Богдан Трифуновић, док је Зборник одштампан на 163 стране у тиражу од 300 примерака. Заслуге за дизајн и квалитетну штампу Зборника припадају студију „Артера“ из Чачка.
Као издавач Зборника те организатор поменуте Коференције, Библиотекарско друштво Србије се захваљује свим учесницима Конференције који су својим излагањима као и достављеним радовима допринели расветљавању главне теме Конференције те допринели остварењу њеног кључног циља. Зборник ће у наредном периоду бити дистрибуиран ауторима објављених радова и бесплатно подељен члановима Друштва на XIII међународној конференцији БДС у децембру 2016. године.

You may also like...