Изабрани нови председник и секретар БДС

Скупштина Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној 18. фебруара 2016. године у Библиотеци града Београда, већином гласова присутних делегата изабрала је др Богдана Трифуновића, директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, за председника Друштва у четворогодишњем мандату. На предлог новог председника Друштва Скупштина БДС већином гласова прихватила је именовање Весне Степановић, вишег библиотекара Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији и досадашњег члана Управног одбора БДС, за секретара Друштва. Колегиница Степановић ће функцију секретара Друштва обављати волонтерски.

Богдан ТрифуновићБиографија председника БДС

Окончањем избора председника Друштва и именовањем секретара завршен је десетомесечни изборни поступак за нове органе БДС, који је започет у априлу 2015. године. БДС се овим путем захваљује на досадашњем раду колегиницама Јасмини Нинков и Весни Црногорац, које су у претходном периоду обављале дужности председника, односно секретара Друштва.
Библиотекарско друштво Србије улази у период пун професионалних изазова у очувању, заштити и промоцији библиотечко-информационе делатности у Србији, као и амбициозних планова у даљем развоју Друштва и јачању професионалног интегритета запослених. Друштво се нада да ће библиотечко-информациони радници у Србији у наредном периоду препознати важност и значај БДС, као најстаријег и најмасовнијег удружења у струци, кроз видљив рад свих органа Друштва и активан допринос чланова БДС у реализацији будућих планова.

You may also like...