БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Управа БДС

Управу Библиотекарског друштва Србије чине Органи БДС: Скупштина Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник и Потпредседник Друштва.

Председник Друштва од фебруара 2016. године је др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис” Чачак.

Богдан Трифуновић

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Друштва од фебруара 2016. године је Весна Степановић, виши библиотекар Народне библиотеке “Др Ђорђе Натошевић” Инђија.