БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Управа БДС

Управу Библиотекарског друштва Србије чине Органи БДС: Скупштина Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник и Потпредседник Друштва.

Председник Друштва од фебруара 2016. године је др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис” Чачак.

Богдан Трифуновић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Друштва од маја 2016. године је Бојана Вукотић, библиотекар саветник Народне библиотеке Србије.