БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Пројекти

Библиотекарско друштво Србије, свесно озбиљних последица које корупција изазива у готово свим сферама друштвеног живота Србије – поднело је ИФЛА–и пројекат под називом Transparency, Good governance and Freedom from Corruption – који је она одобрила за 2010 годину.

Транспарентност и корупција

Циљ пројекта јесте подршка реализацији прокламованих начела ИФЛА Манифеста о антикорупцији . Пројекат се састоји у спровођењу активности како би се подигла свест о проблему корупције промовисањем и пружањем слободног приступа информацијама и слободе изражавања у библиотечкој заједници у Србији.Стварање услова за слободан приступ информацијама, едукација кроз посебне програме; континуирана кампања у подизању свести грађана о штетности корупције и начинима борбе против ње – основни су циљеви овог пројекта.

У сарадњи са ИФЛА, БДС је спровела радионице са циљем да библиотечку јавност у Србији информише о проблему корупције, подржати борбу против корупције и увећати мрежу учесника у кампањи. Истовремено се тражило учешће нових експерата и контактиране су релевантне агенције ради успостављања званичног партнерства. У пројекту учествује седам јавних библиотека у Србији, које имају своје тимове за обављање активности у својим библиотекама, и у сарадњи са партнерском агенцијом (агенције цивилног друштва за борбу против корупције). Кампања за транспарентност која се спроводи у циљу подизања свести грађана о корупцији и начинима борбе против ње – је такође један вид реализације пројекта. Библиотеке-учеснице пројекта:
Biblioteka grada Beograda Gradska biblioteka u Novom Sadu Biblioteka Ilija M.Petrović u Požarevcu

Narodna biblioteka Bor Centar za kulturu Kladovo Narodna biblioteka Kruševac Narodna biblioteka Pirot

*********************************
Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима

У децембру 2012. године Заштитник грађана је започео спровођење двоипогодишњег пројекта под називом Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке. У једном свом делу пројекат представља проширивање сарадње са библиотекама у оквиру пројекта Електронски приступ Заштитнику грађана уз додатне компоненте које се односе на промоцију људских права на локалном нивоу као и успостављање функционалнијег система Заштитника грађана за електронско управљање документима. Пројекат се спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и јавним библиотекама у 15 градова и општина широм Србије. У досадашњем току пројекта успостављена је сарадња са библиотекама у 15 градова и општина које ће бити носиоци пројектних активности на локалном нивоу и из којих ће грађани путем видео линка моћи директно да контактирају правнике у Стручној служби Заштитника грађана

У наредном периоду у плану је спровођење следећих активности:

Промотивне активности у 15 општина и градова у Србији

Спровођење истраживања јавног мњења на тему перцепција јавности у вези са правима националних мањина, жена и особа са инвалидитетом и познавање надлежности и перцепција рада Заштитника грађана

Израда, у сарадњи са изабраном НВО, интерактивне Мапе приступачности која ће садржати податке о физичкој приступачности објеката корисницима инвалидских колица, kомуникацијској приступачности и доступности јавних сервиса особама са инвалидитетом на локалном нивоу

Округли столови у 15 општина и градова у којима се спроводи пројекат о остваривању права националних мањина, особа са инвалидитетом и промоцији родне равноправности

Промоција људских права на републичком и локалном нивоу у сарадњи са новинарима, студентима и Панелом младих саветника

Израда функционалнијег система електронског управљања документима с циљем унапређења ефикасности и транспарентности рада Заштитника грађана