ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Јасминка Марковић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево
Дејан Лучић, Народна библиотека „др Душан Радић“, Врњачка Бања
Синиша Голубовић, Библиотека „Вук Караџић“, Алексинац
Бојана Маринчић, Народна библиотека Ужице
Данка Спасојевић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево
Катарина Јаблановић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево
Мирјана Ђурашевић, Народна библиотека „др Душан Радић“, Врњачка Бања
Никола Петаковић, Библиотекарско друштво Србије
Јелена Глишовић, Библиотекарско друштво Србије , Народна библиотека Србије


ПРОГРАМСКИ ОДБОР
др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац
Бојана Грујић, Градска библиотека у Новом Саду
др Богдан Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак
Милица Матијевић, Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац
др Татјана Богојевић, Библиотека Матице српске
Верица Шево, Библиотека Матице српске
Мирјана Нешић, Библиотекарско друштво Србије, Академија техничких струковних студија, Београд
Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега