XX конференција
Библиотекарског друштва Србије
Краљево и Врњачка Бања
14 - 16. 12. 2023.

Konf img

Организацијом 20. годишње међународне конференције Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу, Библиотекарско друштво Србије (БДС) на иновативан начин приступа значајној теми за библиотечко-информациону делатност – теми простора. Разумевање простора укључује физички простор зграда, просторија и јавних површина, у којима библиотеке учествују као установе културе и места едукације грађана, али и дигитални простор интернета, друштвених мрежа, виртуелне и проширене стварности.

Циљ конференције је оснаживање запослених у библиотечко-информационој делатности, али и других стручних радника и сарадника у култури, који у свом раду имају непосредни контакт с темом простора, било у његовом физичком или виртуелном виду. Конференција је отворена за дељење практичних информација и искустава, примера добре праксе и успешних пројеката, реализованих с квалитетним резултатима и адекватним одговорима на промене у окружењу, измењене потребе корисника или ограничења, настала због фактора на које установе и радници у култури немају утицај.

Позив за радове

Предавачи по позиву

ВАЖНИ ДАТУМИ

Рок за достављање радова: 10. 9. 2023.
Радови достављени након назначеног датума неће се прихватати.

Обавештење о прихваћеним радовима: 31. 10. 2023.

Регистрација: од 1. новембра до 30. новембра 2023.

Конференцијски дани: 14–16. 12. 2023.

Зборник радова: 2024. година.