Horizonti-svetskog-i-evropskog-bibliotekarstva-u-digitalnom-dobu-zbornik-rezimea[1]