Објављен Програм XIX конференције
Библиотекарско друштво Србије, Програмски и Организациони одбори XIX конференције Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара објавили су детаљан Програм конференције, која ће се од 14. до 16. децембра 2022. године одржати…
23/11/2022
Прелиминарни програм и регистрација
Библиотекарско друштво Србије, Програмски и Организациони одбор 19. конференције објавили су прелиминарни програм и регистрациони формулар за овогодишњу конференцију „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара“, која ће се од 14. до…
19/10/2022