Год. 60 Бр. 2 (2018): Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства

Тема броја: Стручни и научни часописи

Објављено: 2023-12-11

Пуно издање

Уводник

Прикази

Библиографија