Значај легата и библиотека целина на Православном богословском факултету и проблеми њиховог евидентирања

Аутори

  • Љиљана Н. Башић Народна библиотека Србије, Београд
  • Маја М. Аћимовић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2021.63.1.4

Кључне речи:

легати, библиотеке целине, Архива Православног богословског факултета, класификација

Сажетак

Рад је настао као резултат истраживања и систематског евидентирања легата и библиотека целина на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Имајући у виду да је легаторство на Православном богословском факултету старо колико и његова Библиотека – један век (1920–2020), било је неопходно истражити архивску грађу и представити стечена сазнања о овим збиркама. Професорски досијеи и записници који су вођени током седница Савета факултета, а који су сачувани у Aрхиви Православног богословског факултета (АПБФ), разговори вођени са сведоком из времена преузимања појединих збирки, непроцењив су извор података о дародавцима, њиховим библиотекама и начину њиховог поклањања Факултету. Како је поменуто, поред настојања да се јавности представе стечена сазнања и искуства током истраживања збирки, намера је и да се јавност упозна са већ учињеним, али и са плановима у вези са представљањем садржаја личних библиотека и њихових вредности.

Референце

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Profesorski dosije Radivoja Josića. (na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Profesorski dosije Đoke Slijepčevića. (na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Profesorski dosije Sergija Troickog. (na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Zapisnik, knj. V (1948–1953).(na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Zapisnik, knj. VI (1953–1958).(na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Zapisnik, knj. VIII (1967–1981).(na ćirilici)

Arhivа Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (APBF), Zapisnik, knj. IX (1981–1982).(na ćirilici)

Aćimović, Maja i Zoran Ranković. Legat akademika Dragutina Anastasijevića. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2020. (na ćirilici)

Aćimović, Maja i Ljiljana Bašić. Zaostavština za budućnost – Legat Dragutina Anastasijevića. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2021. (na ćirilici)

Bašić, Ljiljana i Maja Aćimović. „Legati i biblioteke celine u Biblioteci Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.” U Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturnog nasleđa i kao podsticaj kulturnog razvoja: zbornik radova sa međunarodne konferencije Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 2–4. oktobar 2017, urednici Maša Miloradović i Dejan Vukićević, 467–483. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2019. (na ćirilici)

Petrović, Milić F. „Fondovi zaveštanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu 1920–1941.” Srpska teologija u dvadesetom veku: istraživački problemi i rezultati 1 (2007): 207–220. (na ćirilici)

##submission.downloads##

Објављено

2021-12-13