Позив (2/2018)


Позив за други број часописа (2018)
Други број научног часописа „Библиотекар“ у 2018. години биће посвећен обележавању годишњице покретања првог броја „Библиотекара“ (децембар 1948– децембар 2018). У складу с тим и тема броја биће Часописи у области библиотечко-информационе струке.
Редакција часописа позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број који ће бити у оквиру области:
–        Библиотечко-информациони часописи у историјској димензији;
–        Актуелна стручна периодика;
–        Утицај периодичних гласила на обликовање струке;
–        Традиционални и електронски часописи;
–        Перспективе развоја стручне периодике.
Објављивање другог броја у 2018. планирано је за средину децембра 2018.
Радове треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до 5. септембра 2018. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. септембра 2018.
Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.