Обновљена сарадња са Библиотекарским удружењем Македоније

Библиотекарско друштво Србије са великим задовољством објављује да је на 46. годишњој скупштини и међународној стручно-научној конференцији Библиотекарског удружења Македоније (Библиотекарско здружение на Македонија, БЗМ), која је одржана у Општинском мултимедијалном центру “Киро Глигоров” у Штипу 17. и 18. октобра 2019. године, обновљена сарадња БДС и БЗМ на нивоу удружења. Председник БДС, др Богдан Трифуновић, одазвао се на позив колега из БЗМ и нове председнице др Јане Михајловске-Иванов да буде гост на скупу у Штипу, где је обележен и јубилеј 70 година постојања БЗМ. Скупштини БЗМ присуствовали су поред колегиница и колега из Македоније и учесници из Србије (поред БДС и из Народне библиотеке Србије и Народне библиотеке “Стеван Сремац” у Нишу), Црне Горе, Словеније и Турске.

Учешће на 46. скупштини и конференцији БЗМ председник БДС искористио је да у оквиру пленарне сесије у четвртак 17. октобра представи рад Друштва на дугорочној подршци струци и превазилажењу изазова пред библиотечко-информационој делатности. У оквиру презентације указано је на активности и пројекте које БДС спроводи у сарадњи са партнерима у земљи, региону и иностранству, укључујући и пројекте које је подржала директно IFLA.

Током разговора са председницом и члановима управе БЗМ указано је на неопходност сталне сарадње два национална удружења, нарочито због старих професионалних контаката и заједничког струковног наслеђа. БДС је већ упутило позив председници БЗМ на XVI годишњу конференцију Друштва у Београду, 12-13. децембра 2019. године, али је разговарано и о конкретним могућностима да се кроз заједничке иницијативе или пројекте унапреди регионална сарадња и ојача положај струковних удружења. БДС се захваљује колегама из БЗМ на дивном гостопримству и честита на одржавању конференције и обележавању значајног јубилеја!

You may also like...