БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Мисија

 Ми се залажемо за слободан и једнак приступ знању и информацијама за све грађане без разлика.

Ми промовишемо професију и штитимо професионални интегритет библиотекара

Ми промовишемо темељне вредности савременог библиотекарства

We advocate a free and equal access to knowledge and information for all citizens

manji Dan bibliotekara Srbije manja