БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Број 1 (2018)

Број 1 (2018)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис
ISSN 0006-1816

Год. LX св. 1 (2018)

 

ТЕМА

Тамара Вученовић:

КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКА У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ

Миљана Тодоровић:

ОБРАЗОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПРИСТУПУ: НАЈПОПУЛАР­НИЈИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ У БИБЛИОТЕЦИ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕО­ГРАДУ

 

ПРАКСА

Драган Милошевић:

ПРЕДМЕТНА КЛАСИФИКАЦИЈА „ИСТОРИЈЕ” КРОЗ ПРИ­МЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Биљана Ристовић, Гордана Бацотић:

СЛОБОДНО ОБЛИКОВАНА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА И ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Соња Ивановић, Милица Мирчић:

ПОКЛОН БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИКА БЕРИСЛАВА М. БЕРИЋА

Марија М. Гордић:

ИЗРАДА БИБЛИОГРАФИЈЕ ЧАСОПИСА АCTA АGRICULTURAE SERBICA (1996–2016) ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ

 

ХРОНИКА

Светлана Јанчић:

НАШИХ СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА

Елизабета Георгиев:

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ, НАУКУ И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА НА БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ МОСТ

 

ПРИКАЗИ

Бојана В. Вукотић:

О ЧЕМУ ГОВОРИМ КАДА ГОВОРИМ О БИБЛИОТЕКАМА

Тијана Т. Бежанић, Тамара Ђ. Јанковић:

БИБЛИОГРАФИЈА СРПСКИХ РЕЧНИКА ДЕЈАНА ВУКИЋЕВИЋА

Јелена С. Андоновски:

ПРОНАЛАЖЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА У ДИГИТАЛНИМ БИБ­ЛИОТЕКАМА: ДА ЛИ ДОБИЈАМО ЖЕЉЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ?

 

ДОКУМЕНТА

UNESCO/PERSIST СМЕРНИЦЕ ПРИ ИЗБОРУ ДИГИТАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗА ДУГОРОЧНО ЧУВАЊE

 

Упутство за ауторе прилога

Уређивачка политика

Errata

Редакција

Импресум