БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Позив (2/2018)

Позив за други број часописа (2018)

Други број научног часописа „Библиотекар“ у 2018. години биће посвећен обележавању годишњице покретања првог броја „Библиотекара“ (децембар 1948– децембар 2018). У складу с тим и тема броја биће Часописи у области библиотечко-информационе струке.

Редакција часописа позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број који ће бити у оквиру области:

–        Библиотечко-информациони часописи у историјској димензији;

–        Актуелна стручна периодика;

–        Утицај периодичних гласила на обликовање струке;

–        Традиционални и електронски часописи;

–        Перспективе развоја стручне периодике.

Објављивање другог броја у 2018. планирано је за средину децембра 2018.

Радове треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до 5. септембра 2018. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. септембра 2018.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.