БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Скупштина БДС

Скупштина Друштва је највиши орган управљања Друштвом и чине је представници свих чланова Друштва.

Сваку подружницу на Скупштини заступају по четири представника: председник подружнице и три представника којe бира подружница.

Уколико подружница броји преко 100 чланова, на сваких следећих 50 чланова подружнице бирају још по једног представника.

Чланови Скупштине су по функцији и чланови Управног и Надзорног одбора, председник, потпредсеник и секретар Друштва.

Мандат Скупштине траје 4 године.

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ БДС

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2011. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2012. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2013. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2014. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2015. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2016. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦА БДС 2016. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА 2016. (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2017. (pdf)

ПРОГРАМИ РАДА БДС

ПРОГРАМ РАЗВОЈА БДС У 2016. (pdf)

ПРОГРАМ РАДА БДС У 2017. (pdf)

ПРОГРАМ РАДА БДС У 2018. (pdf)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

2016
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)
ИЗЈАВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)
БИЛАНС УСПЕХА 2016. (pdf)
АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)

2017
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ (pdf)
БИЛАНС УСПЕХА 2017. (pdf)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

427306_416845398410455_128208712_nскупштина фебруар 2014