БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Скупштина БДС

Скупштина Друштва је највиши орган управљања Друштвом и чине је представници свих чланова Друштва.

Сваку подружницу на Скупштини заступају по четири представника: председник подружнице и три представника којe бира подружница.

Уколико подружница броји преко 100 чланова, на сваких следећих 50 чланова подружнице бирају још по једног представника.

Чланови Скупштине су по функцији и чланови Управног и Надзорног одбора, председник, потпредсеник и секретар Друштва.

Мандат Скупштине траје 4 године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2011 (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2012 (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2013 (pdf)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2014 (pdf)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

427306_416845398410455_128208712_nскупштина фебруар 2014