БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Позив (1/2018)

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.
Радове за први број часописа у 2018. треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 15. априла 2018. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. априла 2018.
Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.