БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ БДС 2011 (.pdf)

ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ

 • Правилник о додели награде “Најбољи библиотекар” (.pdf)
 • Правилник о додели награде “Запис”  (pdf)
 • Правилник о додели награде “Стојан Новаковић”  (pdf)
 • Правилник о раду Комисије за каталогизацију БДС (pdf)
 • Правилник о раду Комисије за културне програме БДС (pdf)
 • Правилник о раду Секције за матичне библиотеке БДС (pdf)
 • Пословник о раду Скупштине БДС (pdf)
 • Пословник о раду Управног одбора БДС (pdf)

КОДЕКС

– КОДЕКС БИБЛИОТЕКАРА Србије, 1998. (pdf)

– НАЦРТ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА БИБЛИОТЕКАРА за јавну расправу, 2018. (pdf)

– Програмска декларација Комисије за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе (pdf)

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА

 • Закон о библиотечко-информационој делатности 2011 (.pdf)
 • Закон о обавезном примерку 2011 (.pdf)
 • Закон о старој и реткој библиотечкој грађи 2011 (.pdf)
 • Закон о култури (.pdf)
 • Закон о културним добрима (.pdf)
 • Подзаконски акти (.link)

МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ: манифести, декларације, препоруке, смернице (превод на српски БДС)