БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Број 1-2 (2016)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис од 2010. године
ISSN 0006-1816

Год. LVIII св. 1-2 (2016)

ТЕМА

Rachel Miles
Open Аccess: an evaluation of its impact, obstacles, and advancements

Катарина Перић, Татјана Тимотијевић, Жељко Димитријевић
Публиковање у отвореном приступу и појава предаторских часописа и издавача

ПРАКСА

Марина Неђић
Културно-образовни програми за особе са инвалидитетом

Мирјана Манчев
Квалитет услуга у библиотекама факултета на Универзитету у Нишу

Мирјана Пејовић, Ана Дуковић
Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај

Татјана Кикић, Татјана Јовановић
Архивска регистратура и библиотека – оглед заснован на пракси Архива Србије

ХРОНИКА

Радмила Тасић
Тематска разноврсност омладинске периодике у Краљевини Југославији

Оља Стојановић
Библиотека Музеја позоришне уметности Србије

ПРИКАЗИ

Богдан Трифуновић
ХIV Конференција „Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика”

Оливера Недељковић
Албум старог Ниша

ДОКУМЕНТА

Ифла Отворени приступ
Ифла Изјава о делима сирочадима
Ифла Електронска позајмица

Упутство за ауторе прилога

Уређивачка политика

Рецензенти и редакција

Импресум