БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

ЕТИЧКИ КОДЕКС БИБЛИОТЕКАРА – ЈАВНА РАСПРАВА

Комисија за израду Етичког кодекса библиотекара Србије припремила је НАЦРТ Кодекса за јавну расправу. У припреми текста НАЦРТА Комисија се ослањала на препоруке за израду етичких кодекса које је у овом домену припремио IFLA/FAIFE Комитет на Светском конгресу одржаном у Хелсинкију 2012.

Позивамо наше чланове, библиотекаре и најширу стручну јавност да за време јавне расправе достави своје евентуалне примедбе, измене, допуне или сугестије на НАЦРТ Кодекса како бисмо дошли до најбољег текста. 

ЈАВНА РАСПРАВА почиње 14.јануара и траје до 14.фебруара 2014.

ЕТИЧКИ КОДЕКС БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ усваја Скупштина Друштва крајем фебруара на својој редовној седници. 

мејл адреса за слање сугестија, измена или допуна: bibliotekari1947@gmail.com

Овде отворите НАЦРТ КОДЕКСА

kodeks slika

 

Комисију за израду НАЦРТА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА БИБЛИОТЕКАРА коју је именовао Управни одбор БДС чине:

Весна Ињац Малбаша

Милица Стевановић

Весна Црногорац

Објављено под: Документи, комисије, Подружнице, скупштине

Comments are closed.