БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Висина и плаћање чланарине у 2018. години

Управни одбор Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној 23. јануара 2018. године донео је одлуку да висина чланарине у Друштву за 2018. годину остане 1.000 динара. Управни одбор је у оквиру исте одлуке одредио да је рок за плаћање чланарине за 2018. годину 31. март.

Чланови БДС који прошле године НИСУ попунили електронску Приступницу ове године приликом учлањења треба да то ураде, као и сви нови чланови БДС. Колеге које су прошле године попуниле чланарину не треба да поново попуњавају Приступницу, већ само да на уплатници за чланарину наведу своје име и презиме. У случају да се за више колега уплати збирни износ чланарина (када уплати један колега за остале или када установа плати), обавезно послати списак чланова на адресу sekretar@bds.rs.

Управни одбор Друштва подсећа чланство да је чланарина основни приход БДС и моли да чланови и подружнице буду ажурни у испуњавању обавезе за чланарине, како би БДС на време могло да планира своје активности и извршава обавезе. Чланарина плаћена на време омогућава да чланови узму учешће у доношењу најважнијих одлука Друштва кроз рад Скупштине БДС.

Молимо да председници подружница обавесте чланове својих подружница о овој одлуци и да обавесте управу БДС о новим члановима Друштва у 2018. години.
Уколико установа жели да уплати чланарину БДС за своје запослене обавезно послати секретару БДС списак колега за које су уплаћене чланарине, како би се списак чланова БДС уредно ажурирао. БДС такође за установе може да изда и предрачун као основу за плаћање чланарине.

????????? ???: Управни одбор

Comments are closed.